Slås om at bygge ny jernbane til Ringsted

Der er usikkerhed om milliard-kontrakten ved den kommende København-Ringsted jernbane.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

En kendelse fra Klagenævnet for Udbud sår alvorlig usikkerhed om en milliard-kontrakt ved den kommende København-Ringsted jernbane, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Nævnet har således netop i en kendelse slået fast, at det ikke er i orden, at Banedanmark har valgt at give en kontrakt til Per Aarsleff A/S, som formelt ikke var prækvalificeret til opgaven. Det var i stedet et joint venture-interessentskab med Aarsleff og nu krakkede Pihl.

Banedanmark besluttede 20. december at tildele Per Aarsleff A/S kontrakten på jernbaneprojektets største enkeltentreprise, en godt tre km lang strækning i Valby og Hvidovre med tunnel og trug.

Aarsleff var med et bud på 920 mio. kroner billigst.

For Klagenævnet
Banedanmarks afgørelse blev 30. december indbragt for Klagenævnet for Udbud af MT Højgaard og Züblin, der i et joint venture afleverede næstbilligste tilbud. MTH-Züblin mener, at Banedanmark har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i forsyningsvirksomhedsdirektivet ved at tillade, at Per Aarsleff A/S deltog i udbuddet i stedet for JV Pihl-Aarsleff. MTH-Züblin ønskede samtidig, at klagen skulle have opsættende virkning.

Klagenævnet slår i en delkendelse fast, at sagen ikke får opsættende virkning, idet klagerne ikke har lidt "et uopretteligt tab". Nævnet slår samtidig fast, at det er sandsynligt, at MTH-Züblin i en endelig kendelse vil få medhold i sin påstand om, at Banedanmark ikke burde have givet kontrakten til Per Aarsleff A/S og i påstanden om "annullation af Banedanmarks tildelingsbeslutning".

Det er endnu uklart, hvilke konsekvenser, Banedanmark vil drage af kendelsen. I princippet er der tre muligheder: Man kan lade udbudsprocessen gå om, man kan annullere kontrakten med Per Aarsleff A/S og give den til MTH-Züblin som næstbilligste, og man kan endelig fastholde kontrakten med Aarsleff med risiko for, at MT Højgaard og Züblin vil kræve erstatning.


Nyhedsoverblik