Så mange penge får afgået borgmester

Der er et eftervederlag på vej til Ringsteds afgående borgmester Henrik Hvidesten.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten (V) fortalte søndag, at han trækker sig som borgmester. 

Selvom han stopper i utide, kan han dog se frem til et eftervederlag - ligesom andre borgmestre, der forlader deres post.

Beregningen af eftervederlaget fremgår af "Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv", som kommunerne bruger som led i arbejdet med at regulere de folkevalgtes vederlag.

Læs også
Han er DF's favorit til borgmesterposten
Læs også
Han er DF's favorit til borgmesterposten

Eftervederlag er en økonomisk godtgørelse som efter bestemte regler udbetales i en periode til en minister, et folketingsmedlem, en europaparlamentariker, en borgmester eller en højtstående embedsmand efter vedkommendes afgang fra sin post.

Det maksimale beløb

Eftervederlaget er beregnet ud fra borgmesterens månedlige vederlag, og hvor længe han har fungeret på posten.

I Henrik Hvidestens tilfælde lyder det på lige over en million kroner.

Helt konkret tager beregningen udgangspunkt i hvert hele, påbegyndte år, som borgmesteren sidder. 

Henrik Hvidesten tiltrådte posten som borgmester i Ringsted i 2014 og har dermed netop afsluttet sit tiende år som borgmester, og altså påbegyndt det ellevte år. 

Sådan beregnes eftervederlaget

Fratrådte borgmestre modtager et eftervederlag. Eftervederlaget svarer til 1½ gange det sidst ydede månedlige vederlag, for hvert påbegyndte hele år som borgmester. Det kan dog højst udgøre et beløb svarende til 12 måneders vederlag.

Kilde: Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, Retsinformation.

Henrik Hvidestens månedlige vederlag er ikke kendt, men hans årlige vederlag for 2022 er offentliggjort. Det var ifølge Ringsted Kommunes hjemmeside på 1.006.312 kroner, svarende til en månedsløn på 83.859 kroner. 

Det samlede eftervederlag skal herefter ifølge reglerne ganges med halvanden, før det sættes til udbetaling. 

Der kan dog maksimalt udbetales eftervederlag svarende til ét års vederlag - og derfor ender beløbet netop det beløb. 

Fortsætter i byrådet

Henrik Hvidesten gik af som borgmester søndag aften, efter flere sager om upassende opførsel var kommet frem.

Læs også
Ringsted-borgmester trækker sig efter anklager
Læs også
Ringsted-borgmester trækker sig efter anklager

Han ønsker dog at fortsætte som menigt medlem af kommunalbestyrelsen fremover. Det vil i 2022-tal sikre ham en årlig grundindtægt frem til valget på 100.164 kroner om året, svarende til knap 8.400 kroner om måneden. 

Dertil kan komme forskellige andre vederlag for for eksempel at varetage bestyrelsesarbejde.


Nyhedsoverblik