¨

Krematorium giver fjernvarme

100 parcelhuse kan årligt blive varmet op af overskudsvarmen fra det nye store krematorium i Ringsted, skriver DAGBLADET Ringsted.

Hvis det nye krematorium ved Kærup Gods bliver en realitet, så kan ringstederne se frem til mere miljøvenlig opvarmning af deres huse. Overskudsvarmen fra krematorieret kan nemlig komme til at erstatte en del af den varme, der i dag bliver skabt ved hjælp af enten olie eller naturgas.

Hvis overskudsvarmen ikke bliver brugt til fjernvarme, så vil den blive sluppet ud til gråspurvene. Og det vil ikke bare være spild, det vil ovenikøbet koste ekstra energi at nedkøle varmen, så den overhovedet må blive sendt ud i naturen.

  - I dagens verden kan man ikke tillade sig at smide så meget energi ud, konstaterer Ole Winther, der, uden dog at love noget, samtidig siger, at ringstederne godt kan forvente, at varmen bliver billigere som følge af overskudsvarmen fra krematoriet.

  Ideen med at bruge overskudsvarmen er opstået, efter at det er blevet et lovkrav, at krematorierne skal have nye skorstene med filtre, der bedre renser røgen for kviksølv. Disse filtre kan ikke tåle den alt for varme røg, og deraf opstår overskudsvarmen.

Den daværende kirkeminister Bertel Haarder bad allerede i 2006 Etisk Råd om at tage stilling til muligheden for at benytte overskudsvarme fra krematorier. Rådet konkluderede, at der er gode grunde blandt andet af miljømæssig art til at gøre det.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App