Kommune fraråder badning i populære badesøer

Ringsted Kommune fraråder badning i de populære badesøer Haraldsted Lillesø og Gyrstinge sø. Det sker på baggrund af mistanke om opblomstring af giftige alger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Frygt for giftige blågrøn-alger får Ringsted Kommune til at fraråde badning i både Haraldsted Lillesø og Gyrstinge sø indtil videre.

Kommunen har derfor opsat skilte omkring søerne, der advarer mennesker og dyr mod at bade i søen.

Haraldsted Lillesø, eller tivolisøen som den også kaldes, er en såkaldt blå flag-strand, og kommunen fører derfor tæt kontrol med søens vand, ligesom det sker i Haraldsted Langsø, Hvidsø og i Gyrstinge Sø.

Blågrønne-alger er almindelige – men når de nogle gange får en voldsom opblomstring, så kan de udskille giftige stoffer i vandet, der kan gøre mennesker og børn syge, og eksempelvis fremkalde opkast eller dårlig mave. Ifølge kommunen er særligt børn og hunde udsatte for algernes gift.

Her frarådes badning. Artiklen fortsætter efter grafikken.

Grafik: Nick Abildgaard

Skyldes varme

Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af blågrønalger.

Vær derfor opmærksom på vandets udseende og bad kun, hvis du kan se dine tæer, når du står i vand til knæene, lyder rådet fra kommunen.

Der er indtil videre ingen bud på, hvornår der igen kan bades i de berørte søer.