Havørnene skal ikke længere have fred

Friluftsrådet mener ikke, at havørnene har brug for fred til at yngle i Danmark. Derfor har de klaget over, at Ringsted kommune vil afspærre skovstier.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Havørnene trives efterhånden så godt i Danmark, at man kan slække lidt på kravene til, hvor meget fred de skal have, mener Friluftsrådet. Det har klaget over, at Ringsted Kommune vil afspærre nogle skovstier totalt i tre år, skriver DAGBLADET Ringsted.

Da et havørnepar ved Roskilde Fjord i 2007 fik unger, skete det, selv om reden lå nær den store by Roskilde, og selv om der foregik en lang række fritidsaktiviteter på fjorden. Men fred skulle ørnene have i yngleperioden, og derfor blev der indført visse adgangsbegrænsninger i perioden fra 1. februar til 31. juli.Nu har et havørnepar slået sig ned i Humleore Skov, og som tidligere omtalt har Ringsted Kommune derfor besluttet, at en del af skoven skal spærres totalt af for offentligheden i de næste tre år. Men den afgørelse har Friluftsrådet klaget over til naturklagenævnet.

- Friluftsrådet mener, at ørnene er i stand til at tåle og vænne sig i et vist omfang til offentlighedens
færden, skriver Friluftsrådet, som henviser til, at havørnene nu i 12 år har ynglet med succes i Danmark.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forenings sidste optælling ses der nu næsten 200 havørne over Danmark, og de genindvandrede havørne er særdeles yngledygtige. Derfor gælder det nu om at finde balancen mellem hensynene til havørnene og offentlighedens muligheder for at færdes i skoven. Og her er det altså at gå for vidt at lukke skovvejene totalt i tre år, mener rådet, som henviser til, at Dansk Ornitologisk Forening kun anbefaler ro omkring reden fra
1. februar til 31. juli - det har jo også fungeret fint ved Roskilde Fjord.

I Ringsted Kommune vurderer biolog Eilif Byrnak dog, at der gælder særlige forhold for havørnene i Humleore
Skov. Dels er der tale om et ungt og nyetableret par, og dels har de placeret deres rede blot 60 meter fra stien.- Så med det valg er de meget sårbare overfor forstyrrelser, og vi synes, det er vigtigt at sikre ørnene hele året, for de bruger redeområdet hele året, påpeger han og tilføjer, at det også kun er tre-fire procent af skoven, der er blevet spærret af.

Han nævner også, at Naturklagenævnet tidligere har afvist en lignende klage fra Friluftsrådet. Den handlede om et havørnepar ved Tystrup Sø, som Vestsjællands Amt også ønskede at beskytte med tre års total fred, og den afgørelse blev altså stadfæstet af Naturklagenævnet. Hvad nævnet beslutter i den aktuelle sag er det endnu for tidligt at sige noget om. Helt overordnet mener Friluftsrådet i øvrigt, at Skov- og Naturstyrelsen bør formulere en officiel forvaltningsplan for havørne, så der kan komme en mere ensartet beskyttelse rundt om i landet.