Biogasanlæg kan fjerne gyllelugt

En gruppe politikere og landmænd har etableret en initiativgruppe, der vil arbejde for at etablere et biogasanlæg i Ringsted. Det koster omkring 60 millioner og kan være med til at mindske gyllegener, skriver Dagbladet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mens stanken af gylle breder sig fra markerne i denne tid, har en gruppe politikere og landmænd stiftet en initiativgruppe, som vil arbejde for at etablere et biogasanlæg i Ringsted. Initiativet kommer efter, at Ringsted for nylig blev klimakommune, og etableringen af et biogasanlæg vil ikke alene kunne mindske gyllegenerne, men også hjælpe med at nå målene om at reducere udslippet af drivhusgasser og mindske udvaskningen af næringsstoffer.

I 2002 forsøgte en anden arbejdsgruppe at etablere et biogasanlæg i Ringsted. Konsulentfirmaet Niras udarbejdede et forprojekt for et anlæg, der skulle kunne modtage 200.000 tons husdyrgødning, og kommunens teknik- og miljøudvalg var på ekskursion til Jylland for at se et anlæg i drift. Planerne blev dog opgivet året efter, da rammevilkårene for biogasproduktion var for dårlige.

Men nu er der kommet en ny lov, hvorefter der gives tilskud til produktion af biogas som energikilde. For hver kilowatttime strøm, der produceres på grundlag af biogas, ydes et tilskud til markedsprisen på 74,5 øre. Og det gør det værd at finde de gamle planer frem fra skuffen, mener den nye initiativgruppe. Den består af Torben Hansen, som er formand for landboforeningen Gefion, Thorkil Mølgaard (V), der er svineproducent og medlem af byrådet, Bruno Sander, der er chefkonsulent i Landbrugsraadet og sekretær for Brancheforeningen for Biogas, og Christian Wedell-Neergaard (K), der er godsejer og folketingsmedlem.

Som noget af det første har de fire henvendt sig til Ringsted Kommune og søgt om 30.000 kroner. De skal bruges til at afklare, om det gamle projekt stadig er aktuelt. Når der er afklaret, vil gruppen indkalde landmænd i området til et møde, hvor de vil blive bedt om at give bindende tilmeldinger. Kommunen er dog også en væsentlig aktør, da den vil skulle bidrage med organisk affald og aftage gassen i sit kraftvarmeværk.