Badning frarådes i badesø efter algefund

Der er observeret blågrønalger i Haraldsted Lillesø i Ringsted, og badning frarådes, da det kan give gener.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det Blå Flag er taget ned og der er sat ”Badning Frarådes”-skilte op på informationstavlen ved Haraldsted Lillesø, der også bliver kaldt Badesøen eller Tivolisøen.

Det skriver Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Alger i danske søer og havområder er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet og transporteres af strøm og vind. Alger giver ikke i sig selv anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængder, men ved badning i vand med masseopblomstring af blågrønalger kan de være giftige, da nogle af blågrønalgerne kan være giftige. 

Ved store mængder af blågrønalger vil der næsten altid være giftige arter tilstede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast.

Særlig risiko for børn og hunde

Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet. Netop opskyl af blågrønalger har i flere tilfælde forårsaget alvorlige forgiftninger hos hunde og andre dyr – formentlig fordi de har spist algerne.

Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. 

Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger.

Ringsted Kommune holder flere gange ugentligt øje med, om der er masseopblomstringer af alger.