Hjerteindsatsen er under kritik i regionen - men hvad siger kandidaterne?

Hjerteforeningen kritiserer, at for få overlever et hjertestop i Region Sjælland. Vi har spurgt kandidaterne til valget, hvad de mener om indsatsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Hvis du falder om med et hjertestop i Region Sjælland, så er der stor risiko for, at du ikke kommer levende ud på den anden side.

Det er i hvert fald budskabet fra Hjerteforeningen, for i 2014 var kun seks procent af patienterne i Region Sjælland i live, 30 dage efter de var faldet om med hjertestop. I resten af landet overlevede 12-14 procent samme år.

quote Det er veldokumenteret, at lægebiler gør en forskel for patienterne, når det handler om at redde liv i akutte situationer som hjertestop

Andres Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen

Det viser tal fra en registerundersøgelse, som Hjerteforeningen og forskere fra Aarhus Universitetshospital har lavet ud fra data fra Dansk Hjertestopregister. 

Hjerteforeningens undersøgelse viser også, at kun seks procent af hjertepatienterne på Sjælland i 2013 blev kørt direkte til et hjertecenter frem for et lokalt akutsygehus, og her er forskellen til de andre regioner endnu mere markant. I de andre regioner hedder første destination nemlig et hjertecenter i mellem 36 og 59 procent af tilfældene.

Lægeforeningen kritiserer også

Hjerteforeningen tror blandt andet, at en af årsagerne til de store forskelle kan være, at Region Sjælland har indrettet sit akutberedskab anderledes end resten af regionerne. I 2011 blev lægerne i akutbilerne nemlig skiftet ud med paramedicinere, så der var råd til at dække det geografisk store område bedre. Der blev simpelthen sat flere ambulancer på vejene.

Jens Stenbæk
Læs også
Regionsrådsformand afviser kras kritik af hjerteindsats på Sjælland
Jens Stenbæk
Læs også
Regionsrådsformand afviser kras kritik af hjerteindsats på Sjælland

Beslutningen fik skarp kritik fra blandt andet Lægeforeningen, som også i dag kritiserer det sjællandske akutberedskab.

- Det er veldokumenteret, at lægebiler gør en forskel for patienterne, når det handler om at redde liv i akutte situationer som hjertestop. Derfor opfordrer vi Region Sjælland til at genindføre lægebilerne, siger foreningens formand, Andres Rudkjøbing.

Region Sjællands afgående formand, Jens Stenbæk (V), afviser kritikken af paramediciner-ordningen, men hvad siger de, der er på valg lige om lidt? TV ØST har ringet rundt til en lang række af spidskandidaterne til tirsdagens regionsrådsvalg, og her er, hvad de svarede: 

Jacob Jensen, spidskandidat for Venstre og kandidat til formandsposten:

Jacob Jensen, spidskandidat for Venstre
Jacob Jensen, spidskandidat for Venstre Foto: TV2 ØST

Hvad er din umiddelbare reaktion på de tal, som Hjerteforeningen fremlægger i dag?

- Min umiddelbare reaktion er, at hvis de tal også er gældende i dag, så er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Men jeg noterer mig, at det er tal, der i den her sammenhæng er relativt gamle. Og siden 2014 har man i Region Sjælland intensiveret indsatsen på det her område. Der er blevet arbejdet for at have et hurtigt og effektivt beredskab, blandt andet ved for eksempel at indføre hjerteløbere, hvor frivillige kommer ud og gør en hurtig indsats.

- Det skal ikke være sådan, at man har dårligere muligheder for at overleve, hvis man bor i Region Sjælland. Vi har en stor geografi med mange småøer, hvor der kan være vanskeligt, men derfor har man også prøvet med flere forskellige indsatser. Og derfor forventer jeg, at tallene ser anderledes ud i dag.

quote Jeg noterer mig, at det er tal, der i den her sammenhæng er relativt gamle. Og siden 2014 har man i Region Sjælland intensiveret indsatsen på det her område

Jacob Jensen (V), spidskandidat til regionsrådet

Der lyder også en kritik af, at Region Sjælland har paramedicinere og ikke læger i akutbilerne. Mener du, at den nuværende ordning fungerer godt nok?

- Jeg er jo ikke lægeuddannet, så det skal jeg passe på med at gøre mig klog på. Men som jeg er orienteret, så sker der det, når man kommer ud på stedet, at man sætter nogle elektroder på patienten, der sender et signal direkte til Rigshospitalet. Og så er det dem, der bestemmer, om patienten skal direkte ind til dem eller forbi et lokalt sygehus. Det er faktisk noget, der sikrer en højere overlevelsesrate og sikrer en meget hurtig indsats.

Jens Stenbæk (V) peger på, at et hjertecenter i regionen også kan gøre indsatsen bedre, og sådan et center er også på vej i Roskilde. Hvad mener du om det?

- Det synes jeg er helt nødvendigt, også fremadrettet. Det er det, vi kan bygge ovenpå den præhospitale indsats, vi allerede har. Det vil være kronen på værket, og det kan også gøre det mere attraktivt for medarbejdere at komme til Region Sjælland. 

Heino Knudsen, spidskandidat for Socialdemokratiet og kandidat til formandsposten:

Heino Knudsen, spidskandidat for Socialdemokratiet
Heino Knudsen, spidskandidat for Socialdemokratiet

Hvad er din umiddelbare reaktion på de tal, som Hjerteforeningen fremlægger i dag?

- Det er uacceptabelt, at vi ligger lavere end de andre regioner. Vi skal selvfølgelig ligge på niveau med de andre, og overlevelsesraten skal være lige så høj i Region Sjælland som andre steder. Det er klart, at vi skal se på, hvad årsagen er, og hvordan tallene ser ud efter 2014.

Der lyder også en kritik af, at Region Sjælland har paramedicinere og ikke læger i akutbilerne. Mener du, at den nuværende ordning fungerer godt nok?

quote Hvis det viser sig, at der er en sammenhæng, så må vi se, om vi kan prioritere, at der er læger i bilerne igen

Heino Knudsen (S), spidskandidat til regionsrådet

- På mange punkter får vi meget god kritik for den her paramediciner-ordning. Men det er klart i sådan en konkret situation som den her, så skal vi se nærmere på, om det her er årsagen til en højere dødelighed. Jeg kan jo ikke udlede lige nu, om det er årsagen, eller om der kan være andre, men det er klart, at hvis vi sidder med formandsposten efter valget, så vil vi sætte gang i det arbejde med det samme.

- Det handler både om at sige, hvordan de indsatser, som regionsrådet har sat i gang efter 2014, virker, og hvad sammenhængen så er, hvis vores tal fortsat er lave. Hvis det viser sig, at der er en sammenhæng, så må vi se, om vi kan prioritere, at der er læger i bilerne igen. Men jeg vil gerne have undersøgt, om det er årsagen først.

Jens Stenbæk (V) peger på, at et hjertecenter i regionen også kan gøre indsatsen bedre, og sådan et center er også på vej i Roskilde. Hvad mener du om det?

- Det tænker jeg er et rigtig godt skridt på vejen for også at levere en bedre behandling, for tid er jo helt afgørende i de her situationer. Vi skal kunne tilbyde den hurtigste og bedste behandling i Region Sjælland. 

Peter Jacobsen, spidskandidat for Dansk Folkeparti og kandidat til formandsposten:

Peter Jacobsen, spidskandidat for Dansk Folkeparti
Peter Jacobsen, spidskandidat for Dansk Folkeparti Foto: TV2 ØST

Hvad er din umiddelbare reaktion på de tal, som Hjerteforeningen fremlægger i dag?

- Hvis det viser sig, at det er lægerne i ambulancerne, der giver forskellen her - altså at vores præhospitale beredskab ikke er lige så godt som de andre - så er man nødt til at tage fat i det her. For vi kan ikke acceptere, at vi er meget dårligere i Region Sjælland end i andre regioner. Det er ganske uacceptabelt.

Der lyder også en kritik af, at Region Sjælland har paramedicinere og ikke læger i akutbilerne. Mener du, at den nuværende ordning fungerer godt nok?

quote Vi kan ikke acceptere, at vi er meget dårligere i Region Sjælland end i andre regioner. Det er ganske uacceptabelt

Peter Jacobsen (DF), spidskandidat til regionsrådet

- Jeg synes faktisk, at vi har en god paramediciner-ordning. Det vil jeg gerne starte med at sige. Men jeg tænker, at man måske skal lave en anden løsning, hvor der i hvert fald er mulighed for at komme i kontakt med en speciallæge. Så man kan give den rigtige diagnose fra starten af.

Så hvordan vil du arbejde for at nedbringe hjertedødeligheden, hvis du ender for bordenden?

- I første omgang skal vi have fundet ud af, hvad problemet er. Og når vi har fundet ud af, hvor vi skiller os ud, så må vi kigge på nogle bedre løsninger. Hvis den løsning er læger i ambulancerne, så må vi kigge på den mulighed.

Jens Stenbæk (V) peger på, at et hjertecenter i regionen også kan gøre indsatsen bedre, og sådan et center er også på vej i Roskilde. Hvad mener du om det?

- Vi ved jo, at tid er en faktor i den her sammenhæng, og det er klart, at hvis vi kan nøjes med at køre patienterne til Roskilde og ikke til Rigshospitalet, så er sandsynligheden for, at de overlever, større. Så det er jeg enig i. 

Anne Møller Ronex, spidskandidat for Radikale Venstre:

Anne Møller Ronex, spidskandidat for Radikale Venstre
Anne Møller Ronex, spidskandidat for Radikale Venstre Foto: Radikale Venstre

Hvad er din umiddelbare reaktion på de tal, som Hjerteforeningen fremlægger i dag?

- Jeg har brug for mere materiale, før jeg kan komme med en udmelding. Hvis det viser sig, at vi har en lavere overlevelsesrate i forhold til de andre regioner, så vil jeg gerne forholde mig til det. Jeg er selvfølgelig ikke interesseret i andet, end at vi kan matche de andre. Men jeg vil først være sikker på, om der også er andre faktorer, der spiller ind. Det synes jeg er vigtigt.

quote Nogle gange bliver vi i vores region bedømt meget hårdt

Anne Møller Ronex (R), spidskandidat til regionsrådet

- Nogle gange bliver vi i vores region bedømt meget hårdt, og man skal bare være klar over, hvordan sundhedstilstanden er her. Vi har helt tydeligt flere borgere med kroniske lidelser, hvor hele deres sundhedstilstand burde være højere. Det arbejder vi med. 

Egon Bo, spidskandidat for Liberal Alliance:

Egon Bo, spidskandidat for Liberal Alliance
Egon Bo, spidskandidat for Liberal Alliance Foto: TV2 ØST

Hvad er din umiddelbare reaktion på de tal, som Hjerteforeningen fremlægger i dag?

- Nu kender jeg jo ikke baggrundsmaterialet for det hele. Men det er klart, at jeg ikke synes, det er godt. Jeg synes, vi må rejse spørgsmålet i vores regionsråd og få belyst den her sag. Hvad er op og ned i det her, for det kan vi jo ikke leve med - i den mest bogstavelige forstand.

Der lyder også en kritik af, at Region Sjælland har paramedicinere og ikke læger i akutbilerne. Mener du, at den nuværende ordning fungerer godt nok?

quote Helt i starten foreslog jeg, at vi skulle bibeholde lægerne i ambulancerne. Paramedicinerne gør et fint stykke arbejde, men de kan ikke lave det hele

Egon Bo (LA), spidskandidat til regionsrådet

- Helt i starten foreslog jeg, at vi skulle bibeholde lægerne i ambulancerne. Paramedicinerne gør et fint stykke arbejde, men de kan ikke lave det hele. Det er livsvigtigt, at man kommer det rigtige sted hen, når man har hjertetilfælde og hjerneblødninger. Det er minutter, det ofte gælder om. Og hvis man vil have topservice, så er man nødt til at have læger i bilerne.

Jens Stenbæk (V) peger på, at et hjertecenter i regionen også kan gøre indsatsen bedre, og sådan et center er også på vej i Roskilde. Hvad mener du om det?

- Det er jeg fortrøstningsfuld over. Men det nytter jo ikke noget, hvis man kører patienterne den forkerte vej. Så kan det være hip som hap. 

Johannes Lumholt, spidskandidat for Nye Borgerlige:

Johannes Lumholt, spidskandidat for Nye Borgerlige
Johannes Lumholt, spidskandidat for Nye Borgerlige Foto: Nye Borgerlige

Hvad er din umiddelbare reaktion på de tal, som Hjerteforeningen fremlægger i dag?

- Det er dybt utilfredsstillende. Fordi folk dør jo. Det er dybt utilfredsstillende, at vi ikke har et niveau, hvor vi ikke kan levere på niveau med de andre regionerne.

quote Det er dybt utilfredsstillende, at vi ikke har et niveau, hvor vi ikke kan levere på niveau med de andre regionerne

Johannes Lumholt (Nye Borgerlige), spidskandidat til regionsrådet

Der lyder også en kritik af, at Region Sjælland har paramedicinere og ikke læger i akutbilerne. Mener du, at den nuværende ordning fungerer godt nok?

- Jeg har fået at vide, at der ikke skulle være flere dødsfald med den her nye ordning, men det tyder de her tal jo ikke på er sandt. Og det synes jeg er problematisk, og derfor vil jeg gerne have lægerne tilbage i akutbilerne.

Jens Stenbæk (V) peger på, at et hjertecenter i regionen også kan gøre indsatsen bedre, og sådan et center er også på vej i Roskilde. Hvad mener du om det?

- Jeg er enig i, at det er en god idé. Det vigtigste er, at patienterne får en behandling, så de overlever. Det skal vi stille til rådighed for dem - også her i Region Sjælland. 

Tina Boel, spidskandidat for SF:

Tina Boel, spidskandidat for SF
Tina Boel, spidskandidat for SF Foto: TV2 ØST

Hvad er din umiddelbare reaktion på de tal, som Hjerteforeningen fremlægger i dag?

- Jeg vil jo gerne have, at vi leverer den bedste behandling med det samme, og så nytter det jo ikke noget, at vi kører forbi hospitaler, der ikke har de rette kompetencer. De har en del kompetence i hjertesager på Roskilde Sygehus, men det er jo ikke alt, de kan. Så man skal køre den direkte vej, for ved hjerteproblemer er tiden afgørende for, om man kommer ud på den anden side.

quote De bedste kompetencer skal være i ambulancen, og det er jo lægerne. For der er bare nogle ting, som paramedicinerne bare ikke må

Tina Boel (SF), spidskandidat til regionsrådet

Der lyder også en kritik af, at Region Sjælland har paramedicinere og ikke læger i akutbilerne. Mener du, at den nuværende ordning fungerer godt nok?

- Det er en gammel mærkesag for os. De bedste kompetencer skal være i ambulancen, og det er jo lægerne. For der er bare nogle ting, som paramedicinerne ikke må. Vi er selvfølgelig udfordret, fordi vi i forvejen har lægemangel, og det hjælper ikke, hvis de skal ind i ambulancerne. Men det ændrer ikke på vores holdning om, at de mest kompetente folk skal være i akutbilen.

Jens Stenbæk (V) peger på, at et hjertecenter i regionen også kan gøre indsatsen bedre, og sådan et center er også på vej i Roskilde. Hvad mener du om det?

- Jeg synes, det er en god idé med et hjertecenter i Roskilde. Og når jeg siger Roskilde Sygehus, så er det, fordi jeg tror, at det er afgørende i forhold til de rekrutteringsproblemer, som vi har. Det nytter ikke, at sådan et hjertecenter ligger på Falster, for så får vi aldrig de nødvendige ressourcer til det. 

Theresa Dall Helth, spidskandidat for Alternativet:

Theresa Dall Helth, spidskandidat for alternativet
Theresa Dall Helth, spidskandidat for alternativet Foto: Alternativet

Hvad er din umiddelbare reaktion på de tal, som Hjerteforeningen fremlægger i dag?

- Tallene er lidt gamle, men jeg synes også, det er en meget markant forskel regionerne imellem. Hvis vi havde været lidt tættere på hinanden, så kunne man tro, at det var forskelle i grundsygdommene, der var årsagen. For vi ved jo, at borgerne i Region Sjælland er mest syge. Men når der er så stor forskel, så tænker jeg, at der må være noget galt med behandlingen. Det kan ikke bortforklares med tilfældigheder.

quote Når der er så stor forskel, så tænker jeg, at der må være noget galt med behandlingen. Det kan ikke bortforklares med tilfældigheder

Theresa Dall Helth (AL), spidskandidat til regionsrådet

Der lyder også en kritik af, at Region Sjælland har paramedicinere og ikke læger i akutbilerne. Mener du, at den nuværende ordning fungerer godt nok?

- Jeg kan ikke udtale mig om ordningen generelt, men lige i den her sammenhæng, der tror jeg, at der er brug for ekstra kompetencer. Hvis årsagen til de lave tal er, at man ikke har de fornødne kompetencer og kan gennemføre de rigtige undersøgelser i ambulancen. Ordningen i øvrigt kender jeg ikke godt nok til at udtale mig. Men det er ikke ny viden, at man skal til et hospital hurtigt, og at det er det, der har afgørende betydning for overlevelse i forhold til hjertestop. Det er gammel kendt viden.

Jens Stenbæk (V) peger på, at et hjertecenter i regionen også kan gøre indsatsen bedre, og sådan et center er også på vej i Roskilde. Hvad mener du om det?

- Region Sjælland ligger så tæt på hovedstaden og samtidig har vi lægehelikopteren, så på den måde tror jeg ikke, at behovet er så stort. Det kræver jo, at du kan opretholde kompetencerne, hvis du skal drive et hjertecenter, og det kan måske blive svært.


Nyhedsoverblik