Tribler skal sørge for bredden

Slagelses borgmester, Lis Tribler (S), er blevet valgt som formand for det nye Breddeidrætsudvalg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Udvalget skal komme med konkrete forslag til, hvordan der skabes bedre muligheder for at danskerne kan dyrke idræt og motion. Fokus er særligt på børn og unge. Udvalget starter sit arbejde, når de øvrige udvalgsmedlemmer er udpegede og forventes at aflevere sine forslag i maj 2008. Udvalget kommer til at bestå af folk fra bl.a. idrætsorganisationerne og stat og kommuner. 

Kulturminister, Brian Mikkelsen (K), præsenterede tidligere i dag det nye udvalg med disse ord:

 - Breddeidrætsudvalget skal tage fat på alle de mangesidige udfordringer, som det lokale idrætsliv står over for. Her bliver kommunerne en utroligt vigtig medspiller.  Derfor er jeg meget glad for, at borgmester Lis Tribler har sagt ja til at være formand for udvalget. Ud over det kommunale perspektiv bibringer Lis Tribler også udvalget stor erfaring fra bl.a. det børne- og ungdomspolitiske område, som bliver centralt for udvalgets arbejde. Jeg har meget store forventninger til, at der ud af udvalgets arbejde kommer forslag, som får Danmark i bevægelse.