Trelleborgaktionærer klager over revisorer

Minoritetsaktionærerne i Bank Trelleborg indgiver klage over revisorerne bag den uvildige rapport, der offentliggøres af Sydbank her til formiddag.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Minoritetsaktionærerne i Bank Trelleborg har indgivet en formel klage til Revisornævnet over de to statsautoriserede revisorer, som er sat til at vurdere om Sydbank fik Bank Trelleborg for billigt, da de over en weekend i januar overtog den kriseramte bank.

Minoritetsaktionærerne mener, at de to statsautoriserede revisorer, Mogens Andersen og Henrik Priskorn, har overtrådt god revisorskik i forbindelse med deres vurderingsarbejde. Klagen er overbragt til nævnet kort før offentliggørelsen af den uvildige revisorrapport, som bliver præsenteret på et pressemøde torsdag formiddag i Sydbanks hovedsæde i Aabenraa.

En af de to revisorer har til aktionærernes advokat, Eigil Lego Andersen, oplyst, at der mellem revisorerne og Fonden for Bank Trelleborg med bestyrelsesformand Carsten Andersen i spidsen er udarbejdet et aftalebrev om vurderingsopgaven.

- Det er min opfattelse, at statsaut. revisor Mogens Andersen og statsaut. revisor Henrik Priskorn har overtrådt god revisorskik ved at indgå en - i hvert fald hidtil - hemmelig opdragsaftale med Fonden i en sag, hvor man skal afgøre en uenighed mellem Fonden og de klagende minoritetsaktionærer, herunder mine klienter. Endvidere er god revisorskik overtrådt ved, at revisorerne ikke har tilstillet vurderingsrapporten samtidigt til alle parter og endda direkte har nægtet at udlevere den til mig som repræsentant for en række klagere, skriver Eigil Lego Andersen, i en formel klage til Revisornævnet.

Det er Fonden for Bank Trelleborg, som torsdag formiddag fremlægger den uvildige vurdering. Formanden for fonden er Sydbanks administrerende direktør, Carsten Andersen.

/ ritzau /