¨

Transportafstand er afgørende for unges valg af uddannelse

Tilgængeligheden til gymnasierne er bedre end til erhvervsuddannelserne. Det får flere unge til at droppe drømmen om en erhvervsuddannelse, viser delkonklusioner i en kommende rapport. Foto: TV ØST

En ny undersøgelse viser, der er sammenhæng mellem rejsetid og frafald på erhvervsuddannelserne. Det har betydning for elevernes valg af uddannelse.

Elever på gymnasiet har lettere ved at komme i skole i forhold til elever på erhvervsuddannelserne.

Og netop transportafstanden har indflydelse på, hvor mange der vælger en erhvervsuddannelse til. Det fremgår af delkonklusioner i den kommende rapport, Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland, som MOE-Tetraplan laver for Region Sjælland.

- Et af problemerne, der blev fremhævet er, at vores kollektive trafik tilgodeser gymnasier mere end erhvervsuddannelser, siger Peter Jacobsen, der er formand for Klima, Miljø, Trafik og Infrastruktur udvalget i Region Sjælland.

Der er en klar sammenhæng i forhold til rejsetid og frafald. Det kan vi ikke leve med

Formand for Klima, Miljø, Trafik og Infrastruktur udvalget i Region Sjælland

Fravælger erhvervsuddannelser

Ifølge Peter Jacobsen kan det have noget at gøre med, at der er flere gymnasier end erhvervsskoler i regionen, men at eleverne fravælger erhvervsuddannelserne på grund af den dårlige tilgængelighed med kollektiv trafik, ser han som et problem.

- Undersøgelser har vist, at der er en klar sammenhæng i forhold til rejsetid og frafald. Det kan vi ikke leve med, siger Peter Jacobsen.

Ifølge Peter Jacobsen kan den bøvlede tilgængelighed desuden betyde, at man vælger gymnasiet til, selvom man har et ønske om at blive maler eller elektriker.

Arbejder på løsning

Hos Region Sjælland arbejder man på en løsningsmulighed til problemet.

Enten forsøger vi at få flere erhvervsuddannelser til yderområderne eller at lave kollektiv trafik ud til erhvervsuddannelserne

Formand for Klima, Miljø, Trafik og Infrastruktur udvalget i Region Sjælland

- Enten forsøger vi at få flere erhvervsuddannelser til yderområderne eller at lave kollektiv trafik ud til erhvervsuddannelserne, siger Peter Jacobsen.

Forbedres i 2017

Af undersøgelsens delkonklusioner fremgår det, at der med virkning fra studiestart 2017 vil åbnes flere lokaliteter i Region Sjælland, hvor der vil blive udbudt grundforløb på erhvervsuddannelserne. Her forventes det, at tilgængeligheden for uddannelsessøgende vil forbedres på især Lolland og i Odsherred.

Arbejdet med rapporten afsluttes ved udgangen af marts 2017. 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App