Terrorpakke - baggrund

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den såkaldte logningsbestemmelse i retsplejelovens § 786, stk. 4, blev indført ved anti-terrorpakken 2002. Her blev der bl.a. indført en pligt for teleselskaber og internetudbydere til registrering, "logning", af data, der er relevante for politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden. Samtidig blev der givet mulighed for at fastsætte nærmere regler om udbydernes bistand til politiet i forbindelse med disse indgreb.

På baggrund af denne hjemmel udstedte Justitsministeriet den 28. september sidste år  "logningsbekendtgørelsen", der træder i kraft den 15. september 2007.

Denne bekendtgørelse indeholder nærmere regler for, hvilke typer af oplysninger, som det nu pålægges teleselskaber og internetudbydere at registrere og opbevare i eet år, og hvorledes registreringen skal foregå.

Oplysningerne skal nemlig registreres og opbevares således, at de kan anvendes i politiets efterforskning.

De almindelige regler for, hvilke betingelser, der skal være opfyldte for, at politiet kan få udleveret de pågældende oplysninger, er ikke ændrede. Derfor skal politiet fortsat have en dommerkendelse for at få udleveret oplysningerne, eller for at få godkendt at allerede indhentede oplysninger kan bruges i efterforskningen.

* Læs mere her: Retsinformation under »Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation og dataaflæsning«.