Svindel under afsoning

Tidligere revisor fik lov til at afsone i hjemmet - og så gik det galt igen. Nu skal han atter for retten på grund af økonomisk kriminalitet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det var kun på papiret, at en tidligere revisor fra det nordvestlige Sjælland fik en hård dom for økonomisk kriminalitet.

Helt usædvanligt fik han lov til at afsone 19 måneder af fængselsstraffen i sit eget hjem, og i den periode passede han ikke kun sin syge hustru. Han begik også ny svindel, som snart vil udløse endnu en dom.

Den kommende straffesag mod den 63-årige Bruno Køldal-Eriksen fra Svinninge drejer sig om blandt andet grov skattesvig og momssvindel for 7,7 millioner kroner.

- Jeg blev udstationeret til afsoning i eget hjem den 5. marts 2004, oplyser Køldal-Eriksen.

Først i oktober året efter blev han prøveløsladt, altså fra privaten.

- Man mente, jeg var truet i fængselssystemet, og så var der ikke noget fængsel, der turde tage mig. Og samtidig havde man det problem, at jeg skulle hjem og besøge min syge kone mindst en gang om ugen, fortæller han.

Desuden ville systemet give ham lidt dispensation, fordi han havde fået en hård straf, mener han.

Men under den specielle afsoning, hvor han var under tilsyn af kriminalforsorgen, faldt han tilbage i de gamle vaner.

F.eks. deltog han i et nummer med at aflønne ansatte i et nedrivningsfirma sort. De fik kontanter i poser, som blev udleveret på Torvet i Ringsted.

- Kommunen ville give mig 210 kroner i madpakkehjælp om ugen, og det er altså ikke meget, hvis du forestiller dig, at du kommer hjem efter et længere fængselsophold og har gæld og alt muligt andet. Det var ikke så nemt, så derfor var man jo nødt til at lave lidt, forklarer Bruno Køldal-Eriksen, der er fradømt retten til at arbejde som revisor.

I Direktoratet for Kriminalforsorgen vil man ikke kommentere den konkrete sag.

Kontorchef Tine Vigild siger, at det sker "uhyre sjældent", at dømte får tilladelse til at afsone i hjemmet uden fodlænker.

To gange er Køldal-Eriksen dømt for økonomisk kriminalitet.

Sagerne drejede sig om bl.a. skattesvindel, momssvindel ved hjælp af fiktive fakturaer og om dokumentfalsk med stjålne blankochecks. Den seneste dom lød på fængsel i seks år.

I Bagmandspolitiet håber anklageren, statsadvokatassessor Ellen Margrethe Lykke Nielsen, at sagen mod den 63-årige kan gennemføres som en hurtig tilståelsessag den 2. september, når den tidligere revisor igen skal tage plads i retten i Holbæk.

I modsat fald skal man bruge godt 15 dage i retten på at gennemgå bilag og afhøre vidner.

Også Køldal-Eriksen tror, at dommeren i september kan sige "thi kendes for ret".

- Det kommer også an på anklageren, og hvad hun rejser af krav om straf. Men vi er indstillet på en hurtig afgørelse, siger han.

Ritzau