Striber af kritiske påbud til regionens sygehuse - nu er regionsrådsformanden kommet i praktik

I løbet af de seneste måneder er der givet flere påbud til regionens sygehuse. Så i dag har regionsrådsformanden været i praktik på Slagelse Sygehus.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Formanden for Regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen (S) har i dag haft en noget anderledes arbejdsdag.

Han har været i praktik på Slagelse Sygehus og har på egen krop prøvet, hvordan en arbejdsdag kan se ud for det hårdt pressede personale. 

- Jeg ved godt, de ansatte løber rigtig stærkt, siger Heino Knudsen.

Efter at have været i gang lidt tid, er han ikke i tvivl om, at de ansatte har travlt.

- Det gør i den grad indtryk. Det overrasker mig ikke. Jeg tager det altid meget alvorligt, hvad vores medarbejdere og patienter fortæller. Vi ved godt, det er et rigtig presset arbejdsmiljø, og vi tager det enormt alvorligt, siger regionrådsformanden.

Det helt enorme pres på personalet på regionens sygehuse skyldes flere faktorer. 

I et notat fra Dansk Sygeplejeråds analyseafdeling, der blandt andet dokumenterer og analyser sygeplejerskers arbejdsliv, kan man læse, at i forhold til resten af landet har Region Sjælland 20 procent færre sygeplejersker per borger. Der er også flere borgere, der bliver indlagt i Region Sjælland sammenlignet med de øvrige regioner.

quote Vi har ikke haft et øget antal klager. Vi har haft svartider, der har ligget på et forventet niveau i forhold til den daværende produktion

Vagn Bach, sygehusdirektør på Næstved Sygehus

I 2015 blev 142 ud af 1000 borgere indlagt – mens landsgennemsnittet var på 124 indlæggelser per 1000 borgere.

Og det er en medvirkende årsag til det store arbejdspres.

Regionens sygehuse hårdt presset

I november 2017 var Arbejdstilsynet på besøg på Nykøbing Falster Sygehus. Det førte til et påbud den 9. marts på akutafdeling 2 og 3, fordi tilsynet frygtede for personalets sundhed på grund af den massive arbejdsmængde.

I Arbejdstilsynets rapport står blandt andet:

"Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet med patienter på Akutafdelingen (Akut 2 og 3) på Nykøbing F. Sygehus ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er risiko for, at langvarig stor arbejdsmængde og tidspres kan forringe plejepersonalets sundhed og dermed have indvirkning på plejepersonalets fysiske og psykiske sundhed på kort eller lang sigt."

Arbejdstilsynet har givet Nykøbing Falster Sygehus frist til den 15. september til at få rettet op på forholdene for de ansatte.

Syge af jobbet

I august og september 2017 var Arbejdstilsynet også på sygehusbesøg. Denne gang var det Radiologisk Afdeling på Næstved Sygehus, der havde besøg. Også her endte det med et påbud fra tilsynet, der vurderede, at arbejdspresset for personalet var så stort, at de risikerede at blive syge af det. 

Ifølge personalet betyder den store arbejdsmængde, at der kan gå længere end den maksimale tid, der helst skal gå, før en patient er færdigbehandlet. Og det medfører en risiko for, at personalet ikke opdager det i tide, hvis der er noget akut med en patient.

Det er dog ikke et problem, mener sygehusledelsen:

- Vores data viser, at der ikke har været en øget genindkaldelse på grund af manglende kvalitet. Vi har ikke haft et øget antal klager. Vi har haft svartider, der har ligget på et forventet niveau i forhold til den daværende produktion. Der, hvor svartiderne varierer, er der, hvor der ikke er nogen behandlingskonsekvens, siger Vagn Bach, sygehusdirektør på Næstved Sygehus.

Næstved Sygehus har fået frist af Arbejdstilsynet til den 1. juli 2018 til at få rettet op på arbejdspresset.

Sygehusdirektøren på Næstved Sygehus fortæller, at de er i gang med at gøre noget ved problemerne:

- Vi har haft et stort fokus på rekruttering af medarbejdere og ledere. Vi har indgået et samarbejde med Garantiklinikken for at få nedbragt arbejdsbyrden i afdelingen, så medarbejderne ikke skal føle, de er bagud, når de møder ind på arbejde. Vi har ansat yderligere lægesekretærer, som varetager vagtplanlægning for at aflaste lægerne i det daglige arbejde, så de får frigivet flere ressourcer. Og så er vi altså i fuld gang med at kigge på vores arbejdsgange, som vi hele tiden skal optimere for både vores patienters og personales skyld, forklarer Vagn Bach.

Enormt arbejdspres 

På Holbæk Sygehus endte de ansatte med at råbe vagt i gevær efter lang tid med et enormt arbejdspres.

Tilbage i 2016 lukkede Geriatrisk Afdeling på Roskilde Sygehus, og patienterne blev flyttet til Holbæk Sygehus, men uden at få ekstra ressourcer med. Det gav overbelægning og pres på personalet.

Et år efter - i oktober 2017 - advarede en overlæge om konsekvenserne af manglen på sygeplejersker på Medicinsk Afdeling. 

I januar 2018 indberettede Dansk Sygeplejeråd Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Og i april 2018 fik afdelingen flere kritiske påbud af Arbejdstilsynet. I rapporten stod blandt andet:

"[…] flere læger er gået grædende hjem, og en anden er brudt sammen foran en bagvagt. Lægerne oplyste derudover om søvnbesvær, kort lunte og manglende overskud til familien, hovedpine dagligt som er væk i weekenden, humørsvingninger og en følelse af magtesløshed."

Sygehuset får også påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dengang sagde enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, til spørgsmålet om, hvor alvorlig situationen på Holbæk Sygehus er:

- Den er alvorlig. Der er patientsikkerhedsmæssige problemer af større betydning, men det er ikke så kritisk, at vi har været nødsaget til at lukke afdelingen.

Tidligere i maj kunne TV ØST fortælle, at der var sat tre initiativer i gang på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus for at rette op på forholdene.

Der er oprettet midlertidige sengepladser på Sjællands Universitetshospital i Køge for at lette presset på Holbæk Sygehus. Der er nedsat en task force, der skal holde øje med udviklingen på sygehuset og søge dialog med fagforeninger som FOA og Dansk Sygeplejeråd. Og det anbefales, at Regionsrådet reserverer 2,5 millioner kroner i budgettet for 2018 til anlægsaktiviteter.

Holbæk Sygehus har fået frist til 1. oktober 2018 til at få rettet op på arbejdspresset.

FORHOLDENE PÅ MEDICINSK AFDELING på HOLBÆK SYGEHUS: