Sjælden ferskvandsmusling fundet på Sydsjælland

Biologerne fra Miljøcenter Nykøbing Falster og Miljøcenter Odense gjorde store øjne, da de i denne uge var på en rutinemæssig gennemgang af dyrelivet i Susåsystemet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ikke mindre end tre eksemplarer af den Tykskallede Malermusling blev fundet i live i Torpe Kanal, og de 6-7 cm store skaldyr blev nænsomt genudsat i vandløbet efter at være blevet målt og fotograferet.

Der findes i alt 7 arter af "store" ferskvandsmuslinger i Danmark, men Tykskallet Malermusling, Unio Crassus, er speciel ved, at den i løbet af få årtier forsvandt fra sine levesteder og blev betragtet som uddød i Danmark.

Først i 2003 blev den fundet i en del af Odense Å-systemet og altså nu også i Susåen. På Sjælland er den sidst set i levende live i 1980'erne. Biologerne har gennem årene jævnligt fundet skaller af døde muslinger, men indtil dette fund har man næsten ikke turde håbe på, at de stammede fra en levende bestand.

Muslingen formerer sig ved at sende larver ud i vandet, hvor de er afhængige af at finde en værtsfisk som de sætter sig på. Nogle uger senere slipper de fisken og vokser videre som en lille ny musling. På denne måde kan de sprede sig over store afstande indenfor et åsystem, hvis blot livsbetingelserne og værtsfisken er til rådighed. Det er imidlertid helt bestemte fiskearter, der kan optræde som værter. Man mener, at især den lille karpefisk elritsen er vært for den Tykskallede Malermusling.