Så skal der spares i Ringsted

Skolebørn og plejekrævende ældre kommer til at betale gildet for de seneste års overforbrug i Ringsted Kommune.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ringsted skal næste år beskære sine ældreudgifter med 21,9 millioner kroner og sine skoleudgifter med 18,8 millioner kroner. Det fremgår af et internt embedsmands-papir, skriver Dagbladet Ringsted.

Det interne arbejdspapir på 17 sider er udarbejdet af kommunens embedsmænd og danner grundlag for de politiske forhandlinger.

Papiret fortæller, at skal Ringsted Kommunes udgifter og indtægter igen bringes i balance, så skal der skæres dybt i det nuværende serviceniveau på netop skole- og ældreområdet, hvor Ringsted de senere år har ligget højt over landsgennemsnittet.

Embedsmændenes oplæg peger på flere løsninger. På skoleområdet nævnes blandt andet muligheden for at udsætte byggeriet af den ellers længst vedtagne nye folkeskole - Solhammerskolen.

En anden mulighed er lukke en eller flere af kommunens mindre skoler.

På ældreområdet ligger Ringsteds udgifter 6 procent over landgennemsnittet. Så alene ved at bringe udgifterne på niveau med gennemsnitskommunerne kan der årligt spares 21,9 millioner kroner.  Embedsmands-oplægget nævner muligheden for justere rengøringshjælp, så de ældre kun får rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden uge.