Retspsykiatrien får plads til flere som Peter: - Jeg er utroligt glad for at være her

I en årrække har der været mangel på retspsykiatriske pladser i hele Danmark. Nu bliver der bygget 12 nye pladser på psykiatrisygehuset i Slagelse

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

De store lyse gange fyldes af en mild forårssol. Op ad en dør står en række motionscykler linet op, og for enden af gangen er der træningsfaciliteter og et lille varmtvandsbassin.

Der er i alt 50 pladser her på Retspsykiatrisk Afdeling på Psykiatrisygehuset i Slagelse.

Her har Peter Dandanell boet i knap fem år, fordi han fik en anbringelsesdom. Han lider af paranoid skizofreni og har en dom bag sig på grund af flere voldsepisoder tidligere i livet.

- Det kørte helt af sporet, og det gjorde, at jeg skulle ind og være her et stykke tid, fordi jeg havde det rigtig skidt og trængte til en længere udredning, fortæller han.

Peter Dandanell i én af gårdhaverne sammen med sin kontaktperson på Retspsykiatrisk afdeling, fysioterapeut Rasmus Birkeholm Lassen.
Peter Dandanell i én af gårdhaverne sammen med sin kontaktperson på Retspsykiatrisk afdeling, fysioterapeut Rasmus Birkeholm Lassen. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Vi taler sammen i en af haverne på Retspsykiatrisk afdeling. Her er rygeskur og en petanque-bane. Luften er frisk og mild.

- Det er et godt sted at være. Jeg er utroligt glad for at være her, fortæller han.

I august 2015 klippede kronprinsesse Mary den røde snor til Region Sjællands nye psykiatrisygehus i Slagelse.

To nye afsnit på vej

Allerede nu - knap otte år efter - skal sygehuset udvides med to nye afsnit, fordi der ikke er pladser nok.

En nyt afsnit på den såkaldte Sikring med 10 pladser og et nyt Retspsykiatrisk afsnit med 12 pladser.

- Forarbejdet til hospitalet blev lavet allerede i 2009 og 2010, og da var estimatet, at der ville være behov for maksimalt 50 pladser. Men tiden er gået, og udviklingen har ført nogle ting med sig, så der er blevet behov for et større antal sengepladser til de retspsykiatriske patienter, fortæller Per Balling, der er cheflæge i Afdelingen for Retspsykiatrien på Psykiatrisygehuset Slagelse i Region Sjælland.

Der bliver snart plads til flere retspsykiatriske patienter på psykiatrisygehuset i Slagelse. Her er byggeriet af to nye afsnit på Sikringen og Retspsykiatrisk afdeling i fuld gang.
Der bliver snart plads til flere retspsykiatriske patienter på psykiatrisygehuset i Slagelse. Her er byggeriet af to nye afsnit på Sikringen og Retspsykiatrisk afdeling i fuld gang. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Selv om der mangler pladser, gør personalet alt for at skærme de patienter, der er på retspsykiatrisk afdeling.

- Presset er der, men i dagligdagen så er det vores opgave at sikre, at de ikke får en oplevelse af, at der mangler pladser, at de ikke tænker på, om der kommer en anden patient og tager deres plads. Det kan de læse om i nyhederne, men de skal ikke mærke det i dagligdagen, så vi sikrer nogle rolige, gode, forudsigelige rammer. Vi har jo en særlig normering, som sikrer, at vi kan lave de aktiviteter, som er nødvendige, og lave en så god hverdag som muligt, fortæller Anne Eisenhardt, der er chefsygeplejerske  i Afdelingen for Retspsykiatrien på Psykiatrisygehuset Slagelse i Region Sjælland.

Kan mærke presset 

Men pladsmanglen kan alligevel godt mærkes, fortæller Peter Dandanell, der glæder sig over, at byggeriet nu er i gang.

- Helt generelt så glæder vi os bare til, at der kommer en ny afdeling, så der ikke er så meget pres på, som der rent faktisk er lige nu. Vi har kunnet mærke det på personalet, at der har været lidt travlt rundt på de forskellige afdelinger, siger han.

Afdelingen for retspsykiatrien på Psykiatrisygehuset i Slagelse

 • Består af Sikringen, der modtager patienter fra hele Danmark, Grønland og Færøerne og fire retspsykiatriske afsnit for patienter fra Region Sjælland.

Sikringen

 • Blev oprettet i 1918 på det daværende psykiatrihospital i Nykøbing Sjælland

 • Den eneste af sin slags i Danmark

 • Har 30 pladser

 • Den nuværende sikringsafdeling i Slagelse blev indviet i november 2015

 • Patienterne er anbragt på ubestemt tid. Nogle hele livet

 • Patienter i Sikringen har enten anbringelsesdom til Sikringen afsagt af retten, eller et farlighedsdekret som udstedes af Justitsministeriet, når man vurderer, at en person, der er sindssyg og som vedvarende udsætter andres liv eller legeme for alvorlig og overhængende fare, skal anbringes på Sikringsafdelingen

De retspsykiatriske afsnit

 •  Har 50 pladser

 • Det er domstolene, der afsiger dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling og patienterne har forud herfor fået en mentalundersøgelse

 • Patienterne har en psykiatrisk særforanstaltning, som oftest en dom til behandling. Andre er idømt en anbringelsesdom til psykiatrisk afdeling og bor på afdelingen. De kan være dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet, men også tyveri, bedrageri og lignende. Det, der udløser en behandlingsdom, er sygdommen – og det, at patienten ikke vurderes egnet til fængselsstraf

Kilde: Region Sjælland 

I Region Sjælland – og i resten af Danmark - har de retspsykiatriske patienter ifølge Region Sjælland og Sundhedsstyrelsen de seneste år udgjort i gennemsnit godt 10 procent af de indlagte patienter i den almindelige voksenpsykiatri. Og det er ifølge patient- og pårørendeforeningen Bedre Psykiatri problematisk:

- Det er på høje tid, at man ser på kapaciteten i retspsykiatrien. For resultatet nu er, at psykiatrien ender med et dobbeltsvigt. På den ene side svigter vi de retspsykiatriske patienter, som ikke får den specialiserede behandling, som de skal have, og vi svigter de almene patienter, fordi det, der ofte opstår i den almene psykiatri, når der er et højt antal retspsykiatriske patienter, er, at der opstår en utryg stemning, siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.

- Retspsykiatriske patienter har ofte en voldsdom, eller har begået anden personfarlig kriminalitet. Der er ofte problematikker med stoffer, og så er personalet heller ikke uddannet til at tilbyde den specialiserede behandling til de her mennesker, uddyber hun.

Der er en grund til, at vi bygger 12 pladser til. Naturligvis er der et pres, så det vil give os et råderum, fortæller Per Balling, der er cheflæge i Afdelingen for Retspsykiatrien på Psykiatrisygehuset Slagelse i Region Sjælland.
Der er en grund til, at vi bygger 12 pladser til. Naturligvis er der et pres, så det vil give os et råderum, fortæller Per Balling, der er cheflæge i Afdelingen for Retspsykiatrien på Psykiatrisygehuset Slagelse i Region Sjælland. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Men ifølge Per Balling, så kan retspsykiatriske patienter godt være på et almindelig voksenafsnit.

- Når vi taler om hele den retspsykiatriske gruppe i Region Sjælland, så er der mange af dem, som fint kan fungere på et alment afsnit, men der er en mindre gruppe, der har nogle særlige behov, og dem skal vi betjene med de ekstra pladser.

Men de er lige nu på et almindeligt voksenafsnit? Skader det dem og de andre patienter?

- Det ville være bedst, hvis de var hos os. Ordet skader er forkert, og vi har løbende dialog om, hvordan vi kan forbedre behandlingen i de situationer, hvor der er udfordringer. Vi prøver at hjælpe hinanden og få det bedste ud af situationen, forklarer Per Balling.

 Der er fire afsnit med i alt 50 pladser på Retspsykiatrisk afdeling på psykiatrisygehuset i Slagelse. Det er domstolene, der afsiger dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, og patienterne har forud herfor fået en mentalundersøgelse.
 Der er fire afsnit med i alt 50 pladser på Retspsykiatrisk afdeling på psykiatrisygehuset i Slagelse. Det er domstolene, der afsiger dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, og patienterne har forud herfor fået en mentalundersøgelse. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

På grund af manglen på pladser i retspsykiatrien holder ledelsen ugentlige visitationsmøder, om hvilke retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien, som trænger til at blive overflyttet til den specialiserede retspsykiatri.

- Det er en dialog om, hvem der har mest behov, og så laver vi de her skift, når det er nødvendigt, siger Per Balling.

- Der er en grund til, at vi bygger 12 pladser til. Naturligvis er der et pres, og det vil også aflaste almenpsykiatrien, for de her patienter, de er jo formentlig indlagt nu, så det vil give os et råderum, det bliver til gavn for alle, uddyber han.

- Vores nuværende bygninger er ikke ret gamle, de er meget moderne, men der er stadig ting, som kan blive bedre, siger Anne Eisenhardt, der er chefsygeplejerske i Afdelingen for Retspsykiatrien på Psykiatrisygehuset Slagelse i Region Sjælland.
- Vores nuværende bygninger er ikke ret gamle, de er meget moderne, men der er stadig ting, som kan blive bedre, siger Anne Eisenhardt, der er chefsygeplejerske i Afdelingen for Retspsykiatrien på Psykiatrisygehuset Slagelse i Region Sjælland. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Byggeriet begyndte i efteråret og via onlinemøder har både medarbejdere og personale givet arkitekterne input på, hvad patienterne ønsker sig på den nye afdeling.

- Før møderne spurgte jeg de patienter, der var der, hvilke forbedringer de kunne komme i tanke om. Der var sådan noget som myggenet, som vi ikke har nu, og større rygepavillon. Lige nu kan vi kun stå to mennesker der, når det regner, der håber vi på, at vi får en lidt større rygepavillon, det er vi blevet lovet, fortæller Peter Dandanell.

- Det har været en dejlig proces. Der er rigtig mange, der gerne har villet være med, både medarbejdere og patienter. Vores nuværende bygninger er ikke ret gamle, de er meget moderne, men der er stadig ting, som kan blive bedre. Det kan være alt muligt lige fra, at stierne i gården er for smalle og så runde, at man bliver rundtosset, til ønsket om hyggelige miljøer, fortæller Anne Eisenhardt.

Det er på høje tid, at man ser på kapaciteten i retspsykiatrien, siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
Det er på høje tid, at man ser på kapaciteten i retspsykiatrien, siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Prisen for det samlede byggeri forventes at blive på lige under 200 millioner kroner. De to nye afsnit forventes at blive taget i brug til august 2024.

Det kan lade sig gøre

Peter Dandanell håber ikke, at han får gavn af de nye pladser. Der er planer om, at han skal udskrives til et bosted og i gang med uddannelse. Men det glæder ham, at andre får glæde af de nye pladser.

- Jeg tror ikke, at jeg når at opleve, at den nye afdeling åbner. Jeg håber, at de får en god afdeling, og at der er nogle, der kan blive udredt dernede og få en lige så god behandling, som jeg har fået. Det ønsker jeg for dem, for det er nogle gode mennesker, der er her. Det er desværre nogle meget syge mennesker, men det kan lade sig gøre, siger Peter Dandanell.Nyhedsoverblik