Region Sjælland taber sag i Arbejdsretten - skal betale løn for medarbejders tvungne coronatest i fritiden

Arbejdsretten har vurderet, at en gruppe sygeplejersker skal have løn for at bruge fritid på at teste sig.

Det tæller som arbejdstid, hvis en arbejdsgiver kræver, at ansatte lader sig teste for coronavirus, når de har fri.

Det har Arbejdsretten slået fast i en sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har ført for Dansk Sygeplejeråd. Det skriver Finans.

Sagen handler ifølge en omtale fra FH om en gruppe sygeplejersker fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde, som i sommeren 2020 fik besked fra hospitalet om at lade sig teste som led i smitteopsporing.

Årsagen var, at der var konstateret et udbrud med coronavirus på deres afdeling.

Talte som tjenesteligt pålæg

Arbejdsretten har vurderet, at selv om sygeplejerskerne fulgte Sundhedsstyrelsens retningslinjer, var beskeden til dem et såkaldt tjenstligt pålæg.

Derfor tæller tiden brugt på at få den krævede test som arbejdstid, har retten afgjort.

- Arbejdsretten finder, at Region Sjælland som arbejdsgiver har disponeret over medarbejdernes fritid på en måde, der gør, at den tid, sygeplejerskerne har brugt på test, skal anses som arbejdstid, lyder det fra FH med afsæt i den nye afgørelse.

Kræver løn efter arbejdstidsaftale

Det er endnu ikke afgjort, hvordan de pågældende sygeplejersker skal honoreres for den brugte tid på test.

Dansk Sygeplejeråd har ønsket, at sygeplejerske skal honoreres efter parternes gældende arbejdstidsaftale, men den del vil Arbejdsretten ikke blande sig i.

I stedet henviser retten parterne til at forhandle sig til en løsning med afsæt i den gældende arbejdstidsaftale.

Arbejdsgiveren mener derimod, at medarbejderne ikke har krav på ekstrabetaling af nogen art for den pligtige coronatest og efterfølgende selvisolation.