Professor om massefyringer: Økonomistyringen fejler i Region Sjælland

Massefyringerne, som Region Sjælland står overfor, er et udtryk for, at regionens økonomistyring fejler, mener en ekspert.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Når Region Sjælland står overfor massefyringer selvom personalet i forvejen løber stærkt på gangene, skal forklaringen blandt andet findes i udviklingen af et universitetshospital i regionen.

Det mener en professor i sundhedsøkonomi.

- Den simple forklaring er det store fokus på universitetssygehuset, og de udvidelser, der har været der. Spørgsmålet er, om de har været fuldt finansieret og de har været gode nok til at styre økonomien, siger Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi hos Syddansk Universitet. 

Kjeld Møller Pedersen forklarer, at udviklingen af Sjællands Universitetshospital tilsyneladende er løbet lidt hurtigere, end regionens pengekasse har kunne følge med til.

- Jeg tror i virkeligheden, at det, der grundlæggende har været problemet i Region Sjælland er at styringen og udviklingen af Sjællands Universitetshospital. Når du ser på, hvor det er, der skal reduceres mest, så er det i Køge, siger han.

Er der penge nok?

Sjællands Universitetshospital bliver bygget i Køge, men allerede i 2016 skiftede Roskilde og Køge Sygehus navn til Sjællands Universitetshospital.

Formålene med at bygge et universitetshospital er blandt andet at kunne behandle flere patienter selv i Region Sjælland i stedet for at sende dem til behandling på sygehusene i Region Hovedstaden. Det skal blandt andet ske ved, at man kan tilbyde mere specialiseret behandling til patienterne.

Og det er her, at den dybere forklaring på det store underskud skal findes, mener Kjeld Møller Pedersen.

- Tanken med universitetssygehuset har været, at man kunne hjemtage nogle af de patienter, man sender til Region Hovedstaden og dermed have besparelser den vej rundt. Spørgsmålet er, om den hjemtagning er lykkedes, for den skulle være med til at finansiere noget af det. I det tilfælde, at det ikke er lykkedes helt, så er det jo med til at øge økonomiske problemer, siger han.

Ikke holdbar strategi

Underskuddet hos Sjællands Universitetshospital er da heller ikke opstået over natten. For allerede sidste år i oktober meddelte hospitalet, at de måtte udskyde planlagte operationer, fordi man manglede 25 millioner kroner til resten af året.

Det mener Kjeld Møller Pedersen er et udtryk for, at økonomistyringen halter.

- Noget kunne godt pege på, at den lokale økonomistyring kunne blive stærkere, så man ved, hvor man er, og kan tage bestik af de problemer og udfordringer, man møder i løbet af året. Det med at begynde at bremse op, når man når efteråret, det er ikke en holdbar strategi. Det skal ske tidligere på året – allerede før sommerferien. Her kan man se, om man kan forvente at sejle igennem året nogenlunde inden for budgettet, forklarer han.

Som udgangspunkt god idé med universitetssygehus

Det er et minus på 184 millioner kroner på hele Region Sjællands budget, som gør, at Region Sjælland nu skal fyre en række medarbejdere – heriblandt på Sjællands Universitetshospital.

Det er ikke selve byggeriet af det nye sygehus, der giver underskud hos Sjællands Universitetshospital, understreger Kjeld Møller Pedersen, da det er et regnestykke for sig. Det er derimod økonomistyringen og ambitionerne der ikke har stemt overens.

Derfor mener Kjeld Møller Pedersen da også, at det som udgangspunkt er en god idé at bygge et universitetshospital.

- Ja, det tror jeg nok, det er, for det har noget med selvforståelsen at gøre. Det der er udfordringen det er, om ambitionerne de står mål med det budget, man har til rådighed. Region Sjælland har jo ikke fået tilført ekstra midler til at opbygge et universitetssygehus, og derfor er det at finansieringen er betinget af, om denne her hjemtagning af patienter lykkes, siger han.

Region Sjælland stikker ud fra andre regioner

Underskuddet er på den måde skabt over længere tid, og selvom Kjeld Møller Pedersen anerkender, at regionerne er pressede over hele landet, så mener han altså, at Region Sjælland stikker ud fra mængden.

- Tilsyneladende har man lidt større problemer med at styre budgettet i Region Sjælland end i resten af landet. Det kan vi se, når vi ser på, hvad der er indgået af forlig. Det, der har snydt allermest, er universitetssygehuset, og så har man skubbet underskud foran sig, så det ser måske værre ud, end det er, men det er noget, der er samlet op på en to-tre år, siger Kjeld Møller Pedersen.

Men han mener dog ikke, at Region Sjælland har anderledes udfordringer end regionerne i resten af landet.

- De der forklaringer, der har været fremme, som Heino Knudsen har været inde på, med store medicinudgifter og mange kronikere, dem tror jeg ikke på, for det afviger dybest set ikke fra resten af landet. Så det er derfor, man skal kigge på noget, der er mere unikt for Region Sjælland, siger Kjeld Møller Pedersen.

Han ser dog positivt på fremtiden for udviklingen af det nye universitetshospital, hvis økonomien vel at mærke bliver afpasset.

- Man skal have affaset udviklingstempoet af universitetsfunktionerne med økonomien. Det der skal afpasses er blandt andet om den hjemtagning af patienter, som der forudsættes, den sker i det fornødne omfang, for det er med til at finansiere projektet, siger Kjeld Møller Pedersen.