Prisen på el stiger

En kilowatttime hos SEAS-NVE er fra 1. oktober steget med godt tre øre.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Prisen på elektricitet er steget i SEAS-NVE. Fra 1. oktober koster en kilowatttime nu 164,40 øre, hvor den hidtil har kostet 161,35 øre.

Selve markedsprisen, som er den del af elprisen, der er i fri konkurrence, stiger fra 27,80 øre pr. kWh. til 33,34 øre pr. kWh. Derimod falder prisen på PSO fra 14,10 øre til 11,00 øre, hvilket giver en samlet prisstigning på 3,05 øre i forhold til sidste kvartal.

- Mange elselskaber i Danmark hæver prisen i efteråret, så jeg er glad for at kunne konstatere, at SEAS-NVE fortsat prismæssigt ligger midt i feltet, når vi kigger på de øvrige leverandører øst for Storebælt,  siger markedschef hos SEAS-NVE Birger Hartmann.

Årsagen til prsisstigninger sidst på året skyldes at efterspørgslen på el er større i vinterhalvåret, og balancen mellem udbuddet og den øgede efterspørgsel får derfor priserne til at stige. Til trods for prisstigningen er prisen i år dog noget lavere, end den var på samme tidspunkt sidste år. Sidste år var elprisen 172,89 øre pr. kilowatttime i 4. kvartal, hvilket er 8,49 øre dyrere end i år.

Samlet set betyder stigningen ifølge SEAS-NVE, at prisen på el alt i alt bliver ca. 34 kr. højere for en husstand med et gennemsnitsforbrug i det kommende kvartal i forhold til prisen sidste kvartal.