Personale trækker patienters tilfredshed med sygehuse op

Patienter med en fysisk sygdom er tilfredse med behandlingen på sygehuset. Patientformand tager forbehold.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Sygehusene er pressede af lange ventetider og personalemangel.

Men med patienternes egne øjne ser det mere positivt ud.

Langt de fleste vendte tilfredse hjem efter indlæggelse eller ambulant behandling i 2022.

quote Resultatet kan derfor mere være udtryk for en anerkendelse af personalet end en tilfredshed med behandlingen

Morten Freil, direktør, Danske Patienter


Det viser den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) fra Danske Regioner.

- Måske er sundhedsvæsnet talt længere ned under gulvbrædderne, end der er grund til, siger Karin Friis Bach (R), der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

- Sygehusene er uden tvivl pressede. Men trods det er patienterne gennemgående tilfredse.

Læs også
Kredsformand om ny akutplan: - Jeg bliver forpustet og bekymret
Læs også
Kredsformand om ny akutplan: - Jeg bliver forpustet og bekymret

Knap 400.000 patienter på de somatiske afdelinger, i psykiatrien og på akutmodtagelserne har besvaret spørgsmål om deres oplevelser.

Mest tilfredse er de patienter, som er blevet behandlet for en fysisk sygdom eller lidelse. Blandt dem er knap ni ud af ti ifølge målingen "i høj grad eller meget høj grad tilfredse".

Størst er tilfredsheden med personalet, der opleves som "venligt og imødekommende".

- Selv om personalet kan føle, at de har supertravlt, så tyder det på, at de er dygtige til at skærme patienterne, så de ikke mærker travlheden, siger Karin Friis Bach.

TV2 ØST har over en længere periode været med personalet på akutafdelingen i Slagelse på arbejde. 

Efter en periode med stor udskiftning mangler der pt. kun få sygeplejersker på akutafdelingen i Slagelse. En af dem er Steffie Jørgensen, der brænder for sine patienter.

Kan være en udtryk for anerkendelse

Resultaterne bør imidlertid tages med forbehold, mener direktør i Danske Patienter Morten Freil. Han taler på vegne af en række patient- og pårørendeforeninger.

- Vi ved fra andre undersøgelser, at man næsten altid opnår høje scorer, når patienter spørges til deres samlede tilfredshed.

- Også selv om patienten har oplevet store kvalitetsbrist i behandlingen, siger Morten Freil.

quote Selv om personalet kan føle, at de har supertravlt, så tyder det på, at de er dygtige til at skærme patienterne, så de ikke mærker travlheden

Karin Friis Bach, fmd., Danske Regioners Sundhedsudvalg

Han peger på, at det kan påvirke besvarelsen, at mange patienter har sympati med læger og sygeplejersker.

- Patienten har måske oplevet, at personalet har knoklet, og så vil man nødig være kritisk.

- Resultatet kan derfor mere være udtryk for en anerkendelse af personalet end en tilfredshed med behandlingen, siger han.

Læs også
Syge patienter må ligge på gangene: - Vi har ikke set lignende før
Læs også
Syge patienter må ligge på gangene: - Vi har ikke set lignende før

Selv om tilfredsheden generelt er høj, er der plads til forbedringer. For eksempel vil flere gerne inddrages i egen behandling, ligesom det efterlyses, at én bestemt læge tager ansvar.

Større udfordringer tegner der sig for akutafdelingerne og psykiatrien.

Her svarer kun godt syv ud af ti, at de i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse.

Jacob Klærke (SF), formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner, hæfter sig især ved, at kun 68 procent af børn og unge er tilfredse med den hjælp, de modtager.

quote Patienten har måske oplevet, at personalet har knoklet, og så vil man nødig være kritisk

Morten Freil, direktør, Danske Patienter

Særlig lav er tilfredsheden hos dem, der har været indlagt.

Hans håb er, at den ti-års plan for psykiatrien, som er vedtaget i Folketinget, vil betyde, at flere kan komme tidligere i behandling.

- Gerne i kommunen - og gerne inden de er blevet alvorligt syge.

/ritzau/


Nyhedsoverblik