Nyt omsorgscenter på vej til regionen - skal hjælpe syge hjemløse

Røde Kors har foreslået, at Region Sjælland opretter et center, hvor hjemløse kan komme sig efter en indlæggelse på sygehus. Politikerne er positive over for ideen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Ovenpå sygdom og en indlæggelse på sygehuset har de fleste brug for at komme hjem og hvile ud og samle kræfter. Men den mulighed har man ikke, hvis man er hjemløs og bor på gaden eller i et telt i skoven.  

Derfor har Røde Kors henvendt sig til Region Sjælland med et forslag om at etablere et omsorgscenter for hjemløse med akut plejebehov.  

- Der er et behov for et sted, hvor hjemløse gratis kan få 14 dage med ro, sundhedsfaglig assistance, helt basal tryghed og måltider, så de kan komme sig og tage lidt på, fortæller Birna Esgerd Rohde, der er projektleder i Fællesskabssektionen i National Afdeling i Røde Kors.  

- Det er et tilbud til hjemløse og såkaldte "funktionelle" hjemløse, som ellers har svære forudsætninger for at restituere efter sygdom. På centret kan deres sår plejes, og de kan få hjælp til at håndtere den medicin, de skal have. De sover ofte en hel masse i starten. Samtidig har vi socialrådgivere tilknyttet, der kan hjælpe den enkelte videre, hvis der er brug for hjælp til det, fortæller hun. 

Værelserne i Røde Kors’ omsorgscentre er et mellemstop mellem behandling på sygehuse og udskrivning til ”eget hjem”. Der er planer om syv pladser i Region Sjælland.
Værelserne i Røde Kors’ omsorgscentre er et mellemstop mellem behandling på sygehuse og udskrivning til ”eget hjem”. Der er planer om syv pladser i Region Sjælland. Foto: Johnny Anthon Wichmann / Røde Kors

Forslaget om at skabe et omsorgscenter til hjemløse i Region Sjælland har været drøftet af politikerne i Det nære sundhedsudvalg, der er positive over for forslaget.  

- Hjemløse er nogle af de mest sårbare mennesker, vi har, og derfor har vi en forpligtelse. De beder ikke om noget, og de forlanger ikke noget, men de har i den grad brug for et sted, siger Susanne Lundvald (A), der er formand for Det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland.   

- Vi udskriver i dag borgerne hurtigere fra sygehuset, og det med at komme hjem og skulle have sårbehandling og medicin duer ikke, hvis man bor på gaden. Det kan medvirke til, at man ikke bliver ordentlig rask og ikke får den recovery, som man egentlig skal have, så man hele tiden går rundt og skranter, siger Susanne Lundvald. 

Hjemløse er nogle af de mest sårbare mennesker, vi har, og derfor har vi en forpligtelse. De har i den grad brug for et sted, siger Susanne Lundvald (A), der er formand for Det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland.
Hjemløse er nogle af de mest sårbare mennesker, vi har, og derfor har vi en forpligtelse. De har i den grad brug for et sted, siger Susanne Lundvald (A), der er formand for Det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland. Foto: Privatfoto

Røde Kors driver allerede i dag tre omsorgscentre i Danmark. Det første åbnede i København i 2014, finansieret af Region Hovedstaden og drevet af Røde Kors Hovedstaden, og i dag er der også centre i Aarhus og i Middelfart. Centret i Aarhus er finansieret af Aarhus Kommune og centret i Middelfart af Region Syddanmark. På omsorgscentrene er der plejepersonale i dagtimerne, og så er der frivillige tilknyttet om aftenen og i weekenden.  

- Vi har rigtig gode erfaringer med vores centre, hvor vi forsøger at skabe en hjemlig atmosfære, og hvor man gerne må have sin hund med. Der er tre regler, der skal overholdes: Man må ikke ryge på værelserne, man skal opføre sig ordentligt, og besøg skal aftales, siger Birna Esgerd Rohde.  

Penge at spare

Et studie på Klinisk Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital viser, at samfundet overordnet sparer 80.000 kr. i gennemsnit pr. hjemløs, der får et ophold på et omsorgscenter. Det er bl.a. penge, der spares på, at den hjemløse ikke skal genindlægges på sygehuset.  

- Så der er helt klart et økonomisk incitament for at oprette et omsorgscenter i Region Sjælland, der har mange hjemløse, men det handler også i høj grad om at sikre lighed i sundhed, som er den dagsorden, der optager os, fortæller Birna Esgerd Rohde. 

- Der er helt klart et økonomisk incitament for at oprette et omsorgscenter i Region Sjælland, der har mange hjemløse, men det handler også i høj grad om at sikre lighed i sundhed, fortæller Birna Esgerd Rohde, der er projektleder i Røde Kors.
- Der er helt klart et økonomisk incitament for at oprette et omsorgscenter i Region Sjælland, der har mange hjemløse, men det handler også i høj grad om at sikre lighed i sundhed, fortæller Birna Esgerd Rohde, der er projektleder i Røde Kors. Foto: Johnny Anthon Wichmann / Røde Kors

Det nære sundhedsudvalg har nu bedt administrationen om at arbejde videre med forslaget, så det bliver spillet ind som et oplæg i de kommende budgetforhandlinger. Til etableringen af centret vil Røde Kors og Region Sjælland søge fonde. Selve driften vil komme til at koste 2,5 millioner kroner, oplyser Susanne Lundvald.  

- Min fornemmelse er, at der er god opbakning til det, blandt andet fordi centret også er baseret på frivillighed. Det her med at arbejde med at involvere frivillige, det er dét, der skal til. Det er så positivt, at der er så mange borgere, der gerne vil hjælpe, siger Susanne Lundvald.  

Den daglige drift af de tre omsorgscentre, der allerede findes, varetages af medarbejdere, der er ansat af Røde Kors og frivillige fra Røde Kors. Her er det omsorgscenter Svalegangen, der ligger i Middelfart.
Den daglige drift af de tre omsorgscentre, der allerede findes, varetages af medarbejdere, der er ansat af Røde Kors og frivillige fra Røde Kors. Her er det omsorgscenter Svalegangen, der ligger i Middelfart. Foto: Johnny Anthon Wichmann / Røde Kors

Der er endnu ikke taget stilling til, hvor omsorgscentret skal ligge, hvis det bliver besluttet at åbne det. Det er meningen, at stedet skal have mellem fem og syv pladser.   

- For mig personligt ville det være nærliggende at lægge centret i et område, hvor vi har mange hjemløse, men det er ikke så afgørende med selve murstenene. Det vigtigste er, at det er en kommune, der er klar til at lukke op og samarbejde om de her borgere, siger Susanne Lundvald.  

Røde Kors er enige.  

- Vi skal finde den helt rigtige matrikel og en kommune, der ønsker os, for der er brug for at samarbejde. Vi ser i øvrigt frem til alle de mange samarbejder, der bliver behov for at etablere omkring omsorgscenteret. Vi kommer til at samarbejde med alle regionens kommuner, andre aktører på området og ikke mindst med regionens socialsygeplejersker på hospitalerne. Sammen kan vi give nogle af samfundets allermest udsatte mennesker et pitstop, der kan få dem på fode igen og godt videre efter sygdom, siger Birna Esgerd Rohde.

Hvad er hjemløshed?

  • Borgere som ikke har egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse 
  • Borgere som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. 
  • Borgere der overnatter på natvarmestue/værested med nødovernatning
  • Borgere der overnatter på et akut/midlertidigt botilbud, som fx herberger eller forsorgshjem
  • Borgere i funktionel hjemløshed er personer, der befinder sig i hjemløshedens grænseområde, fordi de oftest har en bolig. 
  • Det er personer, som sover på gaden eller overnatter på herberger, forsorgshjem, natvarmestuer, hos venner etc.De har en bolig - men en bolig de i kortere eller længere perioder ikke magter at benytte. 
  • I de perioder, hvor borgere i funktionelt hjemløshed ikke opholder sig i egen bolig men på gaden eller overnatter på natvarmestuer, forsorgshjem eller herberger etc., tælles de med i hjemløshedsstatistikken.
  • Gruppen af borgere i funktionel hjemløshed har typisk de samme komplekse sociale og psykiske problemstillinger som øvrige borgere i hjemløshed.

Kilde: Socialstyrelsen 

 

 


Nyhedsoverblik