¨

Ny rapport: Flere sygeplejersker giver større patientsikkerhed

Patientsikkerheden hænger sammen med antallet af sygeplejersker, viser ny forskning. (Arkivfoto). Foto: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Flere sygeplejersker giver kortere indlæggelser og lavere dødelighed på medicinske afdelinger, viser nyt dansk forskningsprojekt.

Flere sygeplejersker øger patientsikkerheden.

Sådan lyder en af konklusionerne i nyt forskningsprojekt, der er foretaget i Region Sjælland. Projektet er udarbejdet af Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet.

- Forskerne har kigget på nogle afdelinger og er blandt andet kommet frem til, at høj bemanding, høj alder og høj anciennitet blandt sygeplejersker har en positiv forskel i forhold til at fastholde sygeplejersker, siger Helle Dirksen, der er formand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Kortere indlæggelsestid og lavere dødelighed

I undersøgelsen af patientsikkerheden indgår alle indlæggelser på de medicinske afdelinger i perioden 2012 til 2017, i alt 135.728 indlæggelser.

Forskningen viser,  at høj sygeplejerskebemanding er forbundet med kortere indlæggelsestid og lavere risiko for at dø inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen.

Rapportens fem delstudier

Studie 1 er en litteraturgennemgang af den internationale litteratur om sammenhængen mellem sygeplejerskeomsætning og organisatoriske karakteristika. Lav sygeplejerskeomsætning er blandt andet forbundet med højere bemanding, alder, anciennitet og uddannelsesniveau blandt sygeplejerskerne. Derudover også med andelen af fastansatte, godt arbejdsmiljø og højere patientsikkerhed.

 

Studie 2 er en undersøgelse af de organisatoriske karakteristika på fire udvalgte specialer (akut, kirurgi, medicin og psykiatri) i Region Sjælland. Studiet viser, at der blandt andet var en signifikant forskel mellem afdelinger med en lav sygeplejerskeomsætning og øvrige afdelinger af samme type på parametrene høj bemanding, høj alder og høj anciennitet blandt sygeplejerskerne.

 

Studie 3 er en undersøgelse af, om der er årsagssammenhæng mellem patientsikkerheds- og sundhedsøkonomiske mål og antallet af sygeplejersker. Resultaterne viste, at patienter på afdelinger med en gennemsnitlig høj bemanding havde en kortere indlæggelsestid, og havde lavere risiko for at dø inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen.

 

Studie 4 er en undersøgelse af sygeplejerskers erfaringer med at arbejde på hospitalsafdelinger med lav sygeplejeomsætning. En stærk kultur og et tæt socialt bånd mellem sygeplejerskerne og deres afdelingssygeplejersker kan være vigtige faktorer for at blive i stillingen.

 

Studie 5 var en undersøgelse af sygeplejefaglige lederes perspektiver i relation til kultur og arbejdsmiljø i hospitalsafdelinger med lav sygeplejeomsætning. Sygeplejefaglige ledere med tydelig kulturel opmærksomhed og visioner for sygeplejen kan være positivt sammenhængende med en lavere sygeplejeomsætning.

Se mere

Mangel på sygeplejersker

Det er Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland og Region Sjælland, der har finansieret forskningsprojektet.

Baggrunden for forskningsprojektet er manglen på sygeplejersker i Region Sjælland. En udfordring, der gør sig gældende i hele Danmark. En del af projektet gik ud på at afdække, hvad der kendetegner de afdelinger, som er bedst til at fastholde sygeplejerskerne. 

- I det her projekt valgte vi at vende tingene på hovedet, så i stedet for at undersøge de steder, hvor der er de største problemer, så prøvede vi at finde frem til de afdelinger, der ser ud til at være bedst til at rekruttere og fastholde sygeplejersker, fortæller Bibi Hølge-Hazelton, der er Professor i klinisk sygepleje ved Syddansk Universitet. 

Godt arbejdsmiljø og dygtige ledere

Undersøgelsen viser, at geografi ikke spiller en afgørende rolle for rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, men at det i højere grad afhænger af den kultur, der er på afdelingen. 

- Det, vi fandt ud af ved at interviewe sygeplejerskerne var, at der var unikke kulturer på deres afdelinger. Unikke kulturer fordi arbejdsmiljøet bygger på kollegialt fællesskab, og at der er en høj grad af faglig stolthed, og så fandt vi, at der var en gensidig respekt og loyalitet mellem sygeplejerskerne og deres ledere, siger Bibi Hølge-Hazelton.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App