Ny aftale hjælper pressede sygehuse - får ekstra sengepladser

Antallet af indlagte patienter med corona presser regionens sygehuse i et omfang, så der nu er brug for ekstra sengepladser uden for sygehusene.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sygehusene i Region Sjælland begynder at nå loftet for antallet af indlagte corona-syge-patienter. Derfor har regionsledelsen med en ny aftale sikret sig yderligere sengepladser til sygehuspatienter i de 17 kommuner i Region Sjælland.

Nyheden kommer på dagen, hvor antallet af indlagte med covid-19 på landsplan igen overstiger 900. Den seneste opgørelse viser, at 165 patienter er indlagt med coronavirus på et sygehus i Region Sjælland. 

quote Vi begrænser risikoen for at komme i en situation, hvor sygehusene bliver så pressede, at vi bliver nødt til at udskrive behandlingskrævende patienter

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand, Region Sjælland

I aftalen med kommunerne opnår Region Sjælland yderligere 20 sengepladser til sygehuspatienter. Pladserne skal bruges til patienter, som er indlagt på sygehusene, men som er stabile nok til at kunne være indlagt gennem regionens såkaldt e-hospital – enten i eget hjem eller på et plejehjem i en af regionens 17 kommuner.

- Vi har et enormt stort pres på vores sygehuse på grund af corona med mange indlagte patienter. Vi har stadig mere end 160 indlagte med corona. Derfor arbejder vi med forskellige modeller, i det beredskabsniveau vi er i lige nu, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland til TV2 ØST og tilføjer:

- Det handler både om det samarbejde, vi har med Region Syd, der overtager nogle patientforløb, som ikke er corona. Vi har en aftale med specialsygehuset Philadelphia, og nu har vi den her aftale med kommunerne.

Patienterne, der vil kunne blive sendt ud i kommunerne, er ikke corona-patienter, men medicinske patienter.

- Det kunne eksempelvis være en ældre borger, der har været indlagt med lungebetændelse og nu lige mangler en eller to dages indlæggelse for at få den sidste ernæring og mobilisering. Det kunne være en patienttype, som blev indlagt på de kommunale pladser, passet af det kommunale pleje personale, men med lægeligt ansvar fra lægerne i vores e-hospital, forklarer Heino Knudsen, der understreger, at det i hvert eneste tilfælde vil bero på en lægefaglig vurdering.

Derved udvides det samlede sundhedsvæsens kapacitet i forhold til at behandle patienter, som har brug for sygehusbehandling.

- Denne løsning fordeler presset en smule og frigør personale og sengepladser på sygehusene, siger regionsrådsformanden.

Stuegang via video

Med e-hospitalet er kommunernes sundhedspersonale til stede 24 timer i døgnet og rapporterer løbende til regionens læger ved e-hospitalet, som via målinger, stuegang, video og videomøder ved behov sikrer den rette og nødvendige behandling, oplyser Region Sjælland i en meddelelse om aftalen.

quote Vores samlede sundhedsvæsen er presset, og derfor er vi nødt til at stå sammen og finde helt nye løsninger

Niels Hörup (V), borgmester, Solrød Kommune

Ifølge Region Sjælland vil patienterne, der overføres til en af de 17 kommuner behandlingsmæssigt fortsat være at betragte som indlagte, idet lægerne i regionens e-hospital har behandlingsansvaret, mens kommunen påtager sig plejeopgaverne.

I første omgang stilles 20 pladser til rådighed fordelt med én til to sengepladser per kommune, forklarer Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland og repræsentant for de 17 kommuner, der har indgået aftalen med Region Sjælland i en meddelelse:

- Vores samlede sundhedsvæsen er presset, og derfor er vi nødt til at stå sammen og finde helt nye løsninger ved at bruge regionens e-hospital og de kommunale sengepladser. Vi er i kommunerne glade for, at vi ved at løfte i fælles flok er med til at hjælpe både patienterne og sygehusene.

Ifølge Region Sjælland forsøger man med aftalen at undgå – eller som minimum udsætte – behovet for skulle nødudskrive patienter, som endnu kræver behandling.

Dette kan blive nødvendigt – og er ifølge en aftale mellem Regionen og Praktiserende Lægers Organisation nedfældet i en den såkaldte beredskabsaftale, som indeholder en bestemmelse om ekstraordinære udskrivelser.

Det er den bestemmelse, Heino Knudsen håber, man ikke får behov for at aktivere.

- Vi begrænser risikoen for at komme i en situation, hvor sygehusene bliver så pressede, at vi bliver nødt til at udskrive behandlingskrævende patienter, hvor ansvaret overlades til de praktiserende læger og lægevagten, siger Heino Knudsen og tilføjer:

- Heldigvis har vi taget de her beredskabstrin løbende for at være på forkant med situationen, derfor er vi også i en situation, hvor vi kan skalere yderligere op og frigøre flere senge til corona-patienter, hvis der bliver behov for det – blandt andet ved at lave flere pladser i samarbejde med kommunerne. Vi kan også frigøre flere pladser på sygehusene – det vil naturligvis kræve flere aflysninger. Det håber vi ikke, der bliver brug for – men vi kan godt frigøre flere pladser.

Behovet for pladserne i kommunerne er ifølge regionsrådsformanden udelukkende styret af udviklingen i corona-smitten.

- Vi har allesammen behov for at få corona til at gå den anden vej, men lige nu forbereder vi os på at gøre brug af det her tilbud og gode samarbejde med kommunerne en rum tid endnu.

Region Sjælland har ifølge Statens Serum Institut planlagt allokering op til 243 medicinske sengepladser til covid-19 patienter, hvor af 162 på nuværende tidspunkt er aktiveret. Af de 243 sendepladser i beredskabsplanen er godt 50 procent på nuværende tidspunkt i brug af corona patienter, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut per 8. januar 2021.