Opgradering af Nykøbing Falster Sygehus sikrer fremtiden for patienterne

Der er gang i det helt store byggeri på Nykøbing Falster Sygehus. Det er 2. etape af en omfattende modernisering og opgradering af sygehuset for knap 700 millioner kroner, der er i gang.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Parkeringspladsen ved Nykøbing Falster Sygehus er forvandlet til en byggeplads. Lyden af boremaskiner fylder luften, og en 25 meter høj kran løfter en gul beholder med sten ned i det kolossale hul, hvor der netop nu graves en 130 meter lang tunnel. 

- Vi kører hårdt på nu for at udnytte, at foråret og det gode vejr er kommet, og vi virkelig kan få sat skub i arbejdet, vi forventer at kunne være færdige om et års tid, fortæller Andreas Rasmussen, der er projektleder i NCC.

Entreprenøren har valgt at hyre lokale håndværkere ind for at hjælpe.

- Man kan godt mærke, når man kommer herned, og ikke er herfra, at det er mere lokalt, end man tror, forstået på den gode måde. Når vi får en masse dygtige underentreprenører ind fra lokalområdet, som kender det, så hjælper vi faktisk også os selv, for de er vant til at arbejde hernede på sygehuset, siger Andreas Rasmussen.

Erik Lagerberg er formand for Patient- og Pårørenderådet på Nykøbing Falster Sygehus. Han har været indlagt på sygehuset flere gange og bruger erfaringerne til at give input til indretningen af sygehuset og arbejdsmiljøet.
Erik Lagerberg er formand for Patient- og Pårørenderådet på Nykøbing Falster Sygehus. Han har været indlagt på sygehuset flere gange og bruger erfaringerne til at give input til indretningen af sygehuset og arbejdsmiljøet. Foto: Eva Højrup

Tunnelbyggeriet er bare ét af de byggerier, der nu er i gang som et led i den samlede modernisering, der er delt op i flere etaper. Ved siden af parkeringspladsen er en bygning med tidligere personaleboliger nu også ved at blive revet ned. Der skal der bygges et helt nyt sengetårn i seks etager med 126 enestuer. På stuerne er der mulighed for at rede op til de pårørende.

- Både for patienterne og for sygeplejerskerne og lægerne er der mere ro, når man skal ind til den enkelte patient. Der vil også være mulighed for at en pårørende kan overnatte på stuen. Det hele får et løft, siger Heidi Holm Jensen, der er byggekonsulent på Nykøbing Falster Sygehus.

Hele sygehuset får et løft, når alle byggeprojekter er færdige i 2028, fortæller Heidi Holm Jensen, der er  byggekonsulent på Nykøbing Falster Sygehus og leder slagets gang.
Hele sygehuset får et løft, når alle byggeprojekter er færdige i 2028, fortæller Heidi Holm Jensen, der er byggekonsulent på Nykøbing Falster Sygehus og leder slagets gang. Foto: Eva Højrup

Tårnet får fuld kælder, og der indrettes en sengevask, hvor hospitalssengene bliver vasket og desinficeret på 3 minutter, en proces, der i dag sker manuelt.

Derudover skal der indrettes to nye operationsstuer, og sygehuset får en ny CT-scanner i en tilbygning bag ved sygehuset.

Tunnelen er forberedt til robotter

De gamle og de nye bygninger skal forbindes af den 130 meter lange tunnel, der bliver bygget nu. Tunnelen bliver fem meter i bredden, så der er plads til to modsatrettede kørespor til trucks og gående, det betyder, at transporten af blandt andet linned og hospitalsudstyr til og fra sygehuset bliver væsentlig forbedret: 

- Det er lidt bøvlet i dag. Vi har jo sengeafsnit rundt omkring på hele matriklen. Det er hensigten, at vi nu får samlet alle sengeafdelinger i én bygning, og så vil der i tunnelen kunne køre trucks frem og tilbage, og der er forberedt til at vi kan køre med robotter, der forsyner med depotvarer og linned,  fortæller Heidi Holm Jensen.   

Andreas Rasmussen fra entreprenørvirksomheden NCC er projektleder på byggeriet af tunnelen.
Andreas Rasmussen fra entreprenørvirksomheden NCC er projektleder på byggeriet af tunnelen. Foto: Eva Højrup

Forberedelserne til byggeriet har været i gang længe, og her har sygehusets Patient- og Pårørenderåd blandt andet været involveret

- Vi bliver draget meget ind i de ting, der foregår her på sygehuset, og det er meget tilfredsstillende, siger Erik Lagerberg, der er formand for Patient- og Pårørenderådet på Nykøbing Falster Sygehus.

Bruger egne oplevelser til forbedringer 

Erik Lagerberg har flere gange været patient på Nykøbing Falster Sygehus. I 2013 var han indlagt i forbindelse med eftervirkningerne efter et langt kræftforløb, og i 2014 og 2015 havde han tre kortere indlæggelser for hjerteflimmer.

- Nogle af de oplevelser, vi har haft som patienter og pårørende bruger vi i vores arbejde i rådet og prøver at generalisere nogle af de problemstillinger, som vi støder på til mere generelle diskussioner og siger "der kunne vi man måske gøre nogle ting, der kunne forbedre forholdene for patienter og pårørende", fortæller Erik Lagerberg. 

Sådan kommer det nye sengetårn med 126 enkeltværelser til at se ud, når det står færdigt.
Sådan kommer det nye sengetårn med 126 enkeltværelser til at se ud, når det står færdigt. Foto: Visualisering, Nykøbing Falster Sygehus

Noget af det, som Erik Lagerberg har kæmpet for, sammen med den anden patientrepræsentant i Patient- og Pårørenderådet, er, at man som patient får en-sengsstue. 

- Jeg var selv indlagt på en fire-sengsstue, og jeg kan godt huske, hvordan det var at snakke med overlægen om de ting, jeg nu havde. Det var ikke specielt rart. Så det er noget af det, man har vægtet højt, fortæller han.

Det bliver nemmere at rekruttere, og det bliver også nemmere at fastholde vores personale, når man kan se, at det her er et hospital, der er i massiv udvikling, siger Ricco Dyhr, der er direktør på Nykøbing Falster Sygehus.
Det bliver nemmere at rekruttere, og det bliver også nemmere at fastholde vores personale, når man kan se, at det her er et hospital, der er i massiv udvikling, siger Ricco Dyhr, der er direktør på Nykøbing Falster Sygehus. Foto: Eva Højrup

Nykøbing Falster Sygehus er allerede blevet renoveret for 250 millioner kroner i første etape af byggeri, I 2. etape bruger Region Sjælland yderligere knap 700 millioner kroner.

Moderniseringen er altså et klart signal om, at Nykøbing Falster Sygehus skal op på samme niveau som andre sygehuse i Region Sjælland og opgraderingen glæder sygehuset direktør:

- Det betyder enormt meget for de patienter, der kommer her. De får nogle helt nye, lækre og moderne faciliteter at være i, og det gælder også for de pårørende, vi moderniserer jo også vores behandlingsformer, siger Ricco Dyhr, der er direktør på Nykøbing Falster Sygehus.

Arbejder på at ændre image

Moderniseringen af sygehuset vil også være med til at forbedre sygehusets ry ovenpå tidligere negative sager om sygehuset. De har blandt andet drejet sig om fejlbehandling på mave-tarmkirurgisk afdeling, der betød at afdelingen måtte lukke, og så har sygehuset fået flere påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet i forbindelse med forkert medicinhåndtering og sagen om en kvinde, der blev kvalt, da hun fik givet sondemad forkert.

- Vi er altså et andet sted. Vi arbejder på hver eneste dag at få ændret det image, og det gør vi ved at have et højt fagligt niveau, og det har vi faktisk på den her matrikel, og vi bliver ved med at udvikle os og de moderne rammer kommer til at understøtte den udvikling og den fortælling, som vi så gerne vil lave om på, så vi kan slippe den gamle fortælling, siger Ricco Dyhr.

Det er NCC, der står for byggeriet af den 150 meter lange tunnel, der skal forbinde det gamle og det nye sygehus. De har valgt at hyre lokale underentreprenører ind, fordi de kender forholdene og er vant til at arbejde på sygehuset.
Det er NCC, der står for byggeriet af den 150 meter lange tunnel, der skal forbinde det gamle og det nye sygehus. De har valgt at hyre lokale underentreprenører ind, fordi de kender forholdene og er vant til at arbejde på sygehuset. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir

Moderniseringen er også med til at gøre sygehuset attraktivt som arbejdssted for læger og sygeplejersker:

- Det bliver nemmere at rekruttere hertil, og det bliver også nemmere at fastholde vores personale, når man kan se, at det her er et hospital, der er i massiv udvikling, det er ikke i afvikling, og på en lang række områder, der flytter vi os markant, fortæller Ricco Dyhr.

Erik Lagerberg følger spændt med i byggeriet. Han glæder sig til, at de nye faciliteter og bygninger bliver klar:

- Det betyder fantastisk meget for borgerne i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner, at regionen satser på at bygge et stort og velfungerende sygehus lige præcis midt i de tre kommuner. Det giver tryghed og nærhed, og det er vi meget taknemmelige for. At man har øst så mange penge ind i det, siger han.

Nykøbing Falster Sygehus

  • Region Sjællands sydligste akutsygehus
  • Betjener omkring 150.000 borgere fra Lolland, Falster, Møn og det sydlige Sjælland
  • Sygehuset har 252 senge, heraf er 10 intensive 
  • Sygehuset har 1300 medarbejdere
  • Der er ca. 27.000 indlæggelser om året, 85 procent er akutte forløb.
  • Derudover er der 78.000 ambulante besøg på sygehuset om året.Nyhedsoverblik