Langsom sagsbehandling

Mange landmænd har det sidste år ventet forgæves på tilladelse til at udvide deres bedrifter. Men ansøgningerne er strandet i de nye kommuner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mange landmænd ønsker at udvide husdyrproduktionen, det kan bare ikke lige lade sig gøre for de nødvendige godkendelser lader vente på sig.

"Vi står fuldstændig i stampe og der sker ikke noget som helst". 

Sådan siger svineavler Folke Dreyer, Vipperød. Gennem det sidste år har han haft en ansøgning om udbygning af sine stalde hængende i lovaparatet. Men han er ikke alene. Efter amterne blev nedlagt og nye regler samtidig vedtaget - har ingen landmænd i østsjælland fået bygggesager og miljøgodkendelser igennem det der nu er kommunal sagsbehandling. 

Alene i det østlige sjælland har Landbo Sjælland der rådgiver landmændene i byggesager kunnet konstatere at, mellem fyrre og halvtreds sager har ligget død alt mens kommunalreformen blev gennemført. Samtidig blev der indført et nyt regelsæt på området.

"Og det gør jo også tingene komplicerede i forbindelse med nye medarbejdere og nye regelsæt og alle skal have det til at køre".

Sådan siger Søren Christiansen, Ledende Miljøkonsulent i Landbo Sjælland.

På gården i Vipperød, hos svineavler Folke Dreyer, blomstrer frustrationerne over sagsbehandlingen eller mangel på samme: "Jeg synes det må være rimeligt som borger i et demokratisk samfund, at man har en tidsfrist for hvornår sagerne skal være behandlede".

I Dansk Landbrug siger pressechef Bettina Berg, at situationen nu, otte måneder efter kommunalsammenlægningen, ser ud til at lette lidt.