Læger kritiserer Region Sjælland: – Gør mere for at trække læger til

Region Sjælland har svært ved at tiltrække læger til de uddannelsesstillinger, der gør dem til praktiserende læger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Selvom der i år er flere læger på vej til at blive praktiserende læger end nogensinde før, så har især Region Sjælland mange stillinger der ikke besættes.

Det viser en gennemgang af tallene fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

På landsplan er omkring 20 procent af de opslåede stillinger ikke blevet besat – men det tal dækker over store regionale forskelle - og her er det især Region Sjælland, der er udfordrede.

- I forhold til at få besat endnu flere stillinger særligt i Region Sjælland, kan man måske overveje at lade sig inspirere af Region Nordjylland og den særlige indsats, der er gjort i Thy, hvor man har understøttet gode arbejdsforhold og bosætningsforhold for unge læger, og hvor man har afsat midler til økonomiske gulerødder for de unge læger, der vælger at tage uddannelsesstilling i området, foreslår Gunver Lillevang fra organisationens rekrutteringsudvalg i en pressemeddelelse.

Slå flere stillinger op

Alt i alt ventes 287 læger ventes i år at gå i gang med hoveduddannelsen, der er det sidste skridt på vejen til at blive praktiserende læge. Det er flere end i rekordåret 2019, hvor tallet var 256.

Ifølge PLO er det godt nyt, fordi vi i de kommende år kommer til at mangle mange læger, fordi antallet af ældre og kronisk syge stiger.

- Det er en rigtig god udvikling, at der samlet set besættes flere hoveduddannelsesstillinger end aldrig før, for vi har brug for væsentligt flere speciallæger i almen medicin. Endvidere er det en god nyhed, at der trods væsentligt flere uddannelsesstillinger procentvis er færre ubesatte stillinger, siger Gunver Lillevang.

Organisationen mener dog, at man skal blive bedre til at slå stillingerne op i de områder, hvor der er mange ansøgere.

- Det er vores vurdering, at der fremadrettet bliver behov for 400 årlige hoveduddannelsesstillinger. Hvis man går i gang med at oprette yderligere stillinger, vil det være vores anbefaling, at man i højere grad end tidligere fordeler uddannelsesstillingerne, så det afspejler befolkningssammensætningen. Den hidtidige strategi med ekstra mange forløb langt fra universitetsbyerne har gennem årene resulteret i ganske mange ubesatte forløb, og mange unge læger, der ikke så sig i stand til at flytte af hensyn til familieforhold eller andet, har søgt andre specialer, siger Gunver Lillevang.