Kortere ventetider og millionbesparelser på kolde hænder - her er den nye aftale for sundhedsvæsnet

Danske Regioner og regeringen har indgået økonomiaftale for 2024. En stram aftale ifølge regionerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Danske Regioner og regeringen har indgået økonomiaftale for 2024. En stram aftale ifølge regionerne.

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2024 fredag aften.

Aftalen løfter den økonomiske ramme for sundhedsområdet med 1,35 milliarder kroner i 2024.

Det skriver Finansministeriet på sin hjemmeside.

Regioner: Der skal prioriteres hårdt

Danske Regioner kalder det en "stram aftale", hvor der skal prioriteres hårdt.

- Vi har måttet kæmpe for hver eneste krone til sundhedsvæsenet, siger formand for Danske Regioner Anders Kühnau i en skriftlig kommentar.

Det fremgår, at regionerne skal nedbringe udgifter til administration med 300 millioner kroner i 2024.

De frigjorte midler skal anvendes til rammer for løn- og arbejdsvilkår, der skal hjælpe med at fastholde flere medarbejdere i den offentlige velfærd.

FAKTA: Den økonomiske aftale for regionerne i 2024

Her kan du bliver klogere på den økonomiske aftale for regionerne i 2024:

  • Regionernes økonomiske ramme på sundhedsområdet løftes med i alt 1,35 milliarder kroner. Psykiatrien tilføres 67 millioner i 2024 og 165 millioner i 2025 og frem.

  • Der afsættes ekstraordinært en anlægsramme for øvrige anlægsudgifter på 2,5 milliarder brutto i 2024 og 2,9 milliarder i 2025. Begge år indgår 50 millioner til cybersikkerhed i regionerne og 800 millioner kroner til investeringer i IT og medicoudstyr.

  • Anlægsniveauet til kvalitetsfondsbyggerierne - som er de hospitaler, som regionerne er ved at bygge med tilskud fra den statslige kvalitetsfond - fastsættes til 3,6 milliarder kroner.

  • Regionernes udgifter til administration reduceres med 300 millioner i 2024.

  • Der etableres et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og Danske Regioner. Programmet skal hjælpe med at nedbringe regionernes administrationsudgifter.

  • Der er for 2024 og 2025 afsat i alt 232 millioner til et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og behandlingskrævende misbrug. 88 pladser omlægges særligt til denne målgruppe i et længerevarende tilbud i den almene psykiatri.

  • Regeringen løfter med den økonomiske aftale ekstraordinært regionernes likviditet med 1,5 milliarder i 2024 og forhøjer regionernes pulje til refinansiering af regionale afdrag med 300 millioner ekstra i 2024.


Regeringen har med aftalen prioriteret 232 millioner samlet for 2024 og 2025 til et samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser.

Der tilføres samtidig 67 millioner i 2024 og 165 millioner i 2025 og frem til psykiatrien med aftalen.

- Jeg er glad for, at vi har en aftale, som giver os mulighed for at udvikle vores sundhedsvæsen.

- Aftalen kommer oveni de fem milliarder kroner, som regeringen afsatte til den store sundhedspakke og kræftplan, der blev præsenteret for nylig, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i meddelelsen.


Ventetider skal ned

Regeringen har tidligere afsat to milliarder kroner i 2022 til 2024 med aftalen om akutplanen. Med formålet om at give regionerne penge til blandt andet at normalisere ventetiderne.

I den nye økonomiaftale er regeringen og Danske Regioner blevet enige om at fremrykke 350 millioner kroner fra akutordningen i 2024 til 2023.

- Vores hovedfokus er fortsat på at få nedbragt de alt for lange ventetider på operationer, og med aftalen kan regionerne fastholde deres høje aktivitet i 2023, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i meddelelsen.

Læs også
Afsætter 2,4 milliarder til børn og ældre
Læs også
Afsætter 2,4 milliarder til børn og ældre

Formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau (S), kalder det en nødvendig "saltvandsindsprøjtning på den lange bane".

- Men her og nu ser vi ind i en stram aftale. Regionernes økonomiske situation betyder, at det flere steder vil være nødvendigt at foretage svære prioriteringer, siger han.

Når det gælder anlæg er den økonomiske ramme i 2024 3,35 milliarder kroner og i 2025 3,75 milliarder kroner. Det er højere end sidste år, men et "beskedent løft" ifølge Danske Regioner.

- Der er et stort behov for at investere massivt i at genoprette bygninger, som allerede er i dårlig stand.

- Slitage og forfald bliver kun værre af, at man ikke gør noget ved dem. Den opgave kan vi fortsætte med. Men vi havde gerne set flere penge. Reelt må mange opgaver nu udskydes, siger næstformand Mads Duedahl i meddelelsen.


Nyhedsoverblik