Kontrolaktion afslørede regnskabsrod

Seks af i alt ni besøgte virksomheder havde rod i kasseregnskabet, da Skattecenter Holbæk gennemførte en kontrolaktion mod pizzariaer og restaurationer i weekenden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 

Tidligere aktioner mod branchen har vist, at der har været problemer med kasseregnskab, bogføring og sort arbejdskraft, og denne aktion var da heller ingen undtagelse.

Aktionen har for Skattecenter Holbæks vedkommende omfattet i alt 9 virksomheder i Holbæk og Odsherred.

En foreløbig opgørelse af indsatsen viser følgende resultat:

  • 26 personer eksklusiv indehaverne er antruffet i virksomhederne og er blevet interviewet
  • 7 personer oplyste, at det var deres første arbejdsdag
  • 1 person får udbetalt dagpenge
  • 3 personer for udbetalt sociale ydelser
  • 6 personer oplyst, at være i familie, ven eller bekendt der hjalp til
  • 1 person forsvandt fra forretningen under aktionen
  • 6 af de i alt 9 besøgte virksomheder havde rod i kasseregnskabet

En enkelt person der oplyste, at han kun hjalp til, havde tilsyneladende helt mistet hukommelsen. Han havde ingen identitetspapirer, og kunne ikke huske sin adresse, sin faste arbejdsgiver eller sit personnummer. Han fik derfor lov til at ”hente” sit personnummer.

 

Ved en efterfølgende kontrol af personnumret viste det sig, at han heller ikke kunne ”huske” sit eget efternavn, for det personnummer, som han havde fremskaffet lød på et andet efternavn, end det han havde opgivet ved kontrolbesøget. Han havde med andre ord opgivet falsk identitet. Denne virksomhed er udtaget til en egentlig kontrol.

 

 - Kontrolaktionen viser, at der stadig er problemer i branchen, og sammenlignet med en tilsvarende kontrolaktion i juni 2006, er der desværre ingen tegn på, at problemerne er blevet nævneværdigt mindre, siger kontrolchef i Skattecenter Holbæk, Susan Lange.

 

Skattecentret har i foråret 2007 oprettet en aktionsgruppe, hvis opgave er at gå efter modspillerne. Denne gruppe vil nu få til opgave at følge nogle af de besøgte virksomheder tæt, således at virksomheder får bragt forholdene i orden.