¨

Kan du bruge en hjertestarter?

02:12

Jens Jørgensen, førstehjælpsinstruktør fra Dansk Folkehjælp, viser, hvordan hjertestarteren fungerer.

Søndag er Hjertestarterdag i Danmark. Hvis du er i tvivl om, hvordan du laver hjerte-lungeredning, så kig med her.

Det er Hjertestarterdag, og danskerne er blandt de bedste i Europa til at redde liv. Det gør en afgørende forskel, hvis en person med hjertestop hurtigt får livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem.

- Gennem de senere år har vi set en imponerende udvikling i antallet af danskere, der træder til med hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter, når de bliver vidne til et hjertestop. I dag bliver der således ydet livreddende førstehjælp i 66 procent af tilfældende med hjertestop uden for hospital, inden ambulancen ankommer. For 15 år siden var det kun i 19 procent af tilfældene, siger Jens Flensted Lassen, der er formand for Dansk Råd for Genoplivning.

Men selvom Danmark er i front i forhold til at redde liv, er livet ikke nået. I dag overlever knap 13 procent. Den ambitiøse målsætning fra Dansk Råd for Genoplivning lyder på, at den andel skal op på 25 procent.

 

Om hjertestop og genoplivning

- 1 ud af 8 overlever hjertestop, hvis lægfolk yder livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem.
- 1 ud af 30 overlever, hvis der først ydes livreddende førstehjælp, når ambulancen når frem.
- I dag træder lægfolk til med hjertelungeredning, inden ambulancen ankommer, i 66 procent af tilfældene med hjertestop. Det er mere end en tredobling i forhold til for 15 år siden, hvor lægfolk trådte til i 19 procent af tilfældene.
- 75 procent af dem, der overlever et hjertestop uden for hospital, vender tilbage til arbejdsmarkedet. Blandt dem, der modtager livreddende førstehjælp fra vidner, har 40 procent større chance for at vende tilbage til deres job sammenlignet med dem, der ikke får denne hjælp.

 

 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App