Justering af politireform er varm luft

Der skal tilføres flere politifolk, ellers hjælper en justering af politireformen ikke, siger tillidsmand for betjentene i Ringsted.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Politikernes ønske om, at politiets fokus skal flyttes tilbage til borgerne via en justering af politireformen er en gang varm luft, hvis politiet ikke tilføres flere folk i uniform. Det siger Svend Erik Jakobsen, tillidsmand for betjentene i Ringsted og næstformand i Midt- og Vestsjællands Politiforening, til DAGBLADET Ringsted. 

- Politikerne ved det, og befolkningen ved det. Alligevel nævner hverken rigspolitichef Torsten Hesselsbjerg eller de regionale politidirektører sagens kerne med et eneste ord. Det undrer mig utroligt, at man helt undgår at sætte fingeren på det afgørende punkt - flere ressourcer - og i stedet snakker om at klistre mærker med »Politiet« på civile politikøretøjer. Det giver jo ikke flere folk til at udføre arbejdet, påpeger Svend Erik Jakobsen overfor DAGBLADET Ringsted.

- Der nævnes muligheden for at erstatte politifolk med HK-personale til det administrative?- Ja, det er en glimrende ide, som vi selv har foreslået for flere år siden. Det vil hurtigt kunne frigøre folk til det egentlige politiarbejde. Men det er da besynderligt, at man i forbindelse med politireformens indførelse gik den modsatte vej og afskedigede HK-folk eller undlod at ansætte nye, når ældre medarbejdere gik på pension, anfører tillidsrepræsentanten, der også peger på en anden mulighed for hurtigt at frigøre politifolk. Nemlig ved at overlade IT-arbejdet til fagligt uddannede folk.

Svend Erik Jakobsen anfører en anden væsentligt faktor. Lokalkendskabet til de kriminelle miljøer er gået fløjten, fordi regionerne er blevet så store.

- Tidligere kendte vi rødderne i byen og også dem, der var på vej. Det gør vi ikke mere. Det er et stort tab, som er en direkte følge af reformen, siger han til DAGBLADET Ringsted

- Der er et ønske om at lægge mere vægt på, at politiet rykker ud, når der anmeldes vold og indbrud? - Ja, men sagen er jo, at det er lokalpolitiet, der har den opgave. De bliver ikke flere folk af, at der er et sådant ønske fra politisk hold. Der er jo ikke tid til at lave et kvalitetsarbejde, når man mangler folk.

- Men kan man så ikke overføre folk fra beredskabet til lokalpolitiet? - Beredskabsafdelingen kører i et stort geografisk område og skal være fleksibelt. Men også her er der for få folk at trække på, siger Svend Erik Jakobsen.

/Ritzau/