Hvad handler portørstrejken egentlig om?

Få overblikket over portørstrejken her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Portører arbejder med praktiske opgaver på sygehusene for eksempel patienttransport. De betjener desuden teknisk udstyr og vedligeholder grønne anlæg.

De sørger også for forsyninger til afdelingerne og transporterer varer blandt andet madvogne, inventar, depotvarer, medicin, sygejournaler og anden intern post mellem afdelingerne. Sådan lyder job-beskrivelsen, når man slår "portør" op i Uddannelsesguiden.

Et nyt tiltag vil betyde, at de også fremover skal varetage for eksempel rengøringsopgaver. Det vil betyde, at portørerne mister tillæg, mens de sidder på skolebænken for at tage en serviceassistentuddannelse. De skal bagefter løse flere opgaver - eksempelvis tage sig af rengøringsopgaver.

Tiltaget betyder også at nuværende rengøringsaasistenter også skal uddanne sig til serviceassistenter og dermed også løse portøropgaver.

Portørerne er utilfredse med tiltaget, og det er ikke første gang. 

Få overblikket:

Det korte overblik

1. april 2014

Produktiviteten skal i vejret. Sådan lød budskabet fra sygehusudvalgsformand, den konservative Christian Wedell-Neergaard til sygeplejersker, læger og portører. Det var på trods af, at Region Sjællands sygehuse dengang havde haft den næststørste stigning i produktiviteten på de danske sygehuse fra 2011-2012, men stigningen på 1,3 procent var slet ikke god nok. Han sagde dengang, at det ville blive en kæmpe udfordring at få pengene til at række de kommende år. Der skal bruges mange millioner på nyt udstyr og sygehusbyggerier, og derfor sagde han, at det var nødvendigt at arbejde mere rationelt.

26. maj 2015

Portørerne på sygehusene i Nykøbing Falster, Holbæk, Roskilde, Slagelse og Næstved nedlægger arbejdet i protest mod, at der skulle indføres serviceassistenter på sygehusene i Region Sjælland i stedet for rengøringsassistenter og portører. Det ville medfører ændrede arbejdstider for portørerne, og de ville komme til at opleve en markant lønnedgang under uddannelse. Strejken var overenskomststridig. Strejken bredte sig til Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Amager Hospital, Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitetshospital Skejby, hvor andre portører gik i sympatistrejke. Strejken varede i en lille uge, og stoppede da Arbejdsretten pålagde de strejkende at genoptage arbejdet, ellers ville de blive straffet økonomisk. De genoptog arbejdet 1. juni efter seks dage.

5. maj 2017

200 portører fra regionens sygehuse risikerer at blive fyret, hvis de ikke melder sig til serviceassistent-uddannelsen inden den 11. maj. Tiltaget indebærer, at portørerne skal kunne løse flere opgaver, ellers vil sygehusledelsen ikke garantere for deres job.

Rengøringspersonalet har sagt ja til uddannelsen, til gengæld har de næsten 200 portører takket nej. Et nej de skriftligt har fået at vide, kan få konsekvenser.

Portørerne er blandt andet nervøse for, hvordan en serviceassistent med en rengøringsbaggrund vil håndtere hjertestop, traumepatienter eller udadreagerende patienter. Alt sammen noget, som de uddannede portører tager sig af i dag.

Ledelsen i Region Sjælland håber, at 130 rengøringsfolk, portører og ufaglærte serviceassistenter ville have meldt sig frivilligt til serviceassistentuddannelsen. Men dagen før deadline havde kun 50 sagt ja, kun få af dem portører. 

Portører strejker.
Portører strejker. Foto: TV ØST

24. maj 2017

Møde mellem Region Sjælland og FOA. På mødet havde fagforbundet håbet på, at de to parter kunne nå til en løsning, der ville betyde, at den nye ordning, hvor portører bliver servicemedarbejdere, kunne gøres mere frivillig. Men det kom der ikke noget ud af, lød det fra Ann Søgaard efter mødet. Derfor måtte formanden konstatere, at der ikke er meget at gøre for de portører, der ikke vil videreuddanne sig som servicemedarbejdere. 

7. juni 2017

20 portører bliver varslet om fyring, lyder det fra FOA. Dem, som altså ikke har ønsket at efteruddanne sig, får nu et varslingsbrev i hånden. Prikkerunden kommer på baggrund af, at portørerne og rengøringsassistenser skal forenes til én gruppe - nemlig serviceassistenter, som møder meget modstand blandt portørerne. 

8. juni 2017

Portører nedlægger arbejdet. Portørerne på Roskilde og Slagelse var de første til at nedlægge arbejdet og efter et fagligt møde ved halv ni-tiden på Holbæk Sygehus valgte de 20-25 portører her også her at nedlægge arbejdet. Derfor er sygehuse i Region Sjælland ramt af strejke torsdag morgen. 

Portørerne på Roskilde, Næstved, Slagelse og Holbæk sygehuse har nedlagt arbejdet torsdag morgen.Der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. På sygehuset i Nykøbing Falster er der indkaldt til fagligt møde.