Hospital får over seks millioner kroner til forsøg med smertemedicin til hoftepatienter

Professor og overlæge Ole Mathiesen fra Sjællands Universitetshospital har fået 6,8 millioner kroner til et stort landsdækkende forsøg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Et stort landsdækkende forsøg med smertemedicin til hofteopererede kommer til at udspringe fra Sjællands Universitetshospital. 

Det oplyser Region Sjælland.  

quote Jeg er overbevist om, vil komme mange patienter til gavn i fremtiden

Ole Mathiesen, professor og overlæge, Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. 

Med 6,8 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden kan professor og overlæge Ole Mathiesen fra Anæstesiologisk Afdeling sætte gang i forsøget, som 1060 patienter kommer til at deltage i. 

Hvert år får mere end 7.000 danskere indopereret en kunstig hofteskål.

Forsøget på Sjællands Universitetshospital vil desuden blive et af de største af sin art på verdensplan inden for akut smertebehandling. Det har til formål at skabe en bedre og mere sikker smertebehandling for patienter i fremtiden.

Vil erstatte morfin

Samtidig er håbet at kunne erstatte en del af brugen af opioider, som for eksempel morfin, med kombinationer af anden smertestillende medicin, som ikke har så mange bivirkninger. 

Det skal de 6,8 millioner bruges til:

 • Projektet udspringer fra et tæt forskningssamarbejde med Anæstesiologiske afdelinger på Sjællands Universitets Hospital, Bispebjerg Hospital og Næstved-Slagelse Sygehuse. 
   
 • Opioider, for eksempel morfin, er stærkt smertestillende og anvendes i dag hyppigt efter operationer. Desværre har opioider en række uhensigtsmæssige bivirkninger (for eksempel kvalme, svimmelhed og afhængighed), og bør anvendes mindst muligt og i kortest nødvendige periode.
 • Et tidligere studie, PANSAID, har vist, at kombinationen af paracetamol og ibuprofen nedsætter forbruget af opioider efter en hofteoperation. Som et multicenterforsøg vil Sjællands Universitetshospital, i samarbejde med seks andre hospitaler, undersøge om forbruget af opioider kan nedsættes yderligere ved også at tillægge højdosis dexamethason til denne kombination.
   
 • Dexamethason er et velkendt binyrebarkhormon, der allerede bruges dagligt for at mindske kvalme. At stoffet også kan virke smertestillende er ny viden, som ikke før er tilstrækkeligt belyst, og som heller ikke er undersøgt systematisk i kombinationer med Panodil og Ibuprofen til til hoftepatienter.
  ​​​​​
 • Projektet er et af 11 projekter med investigator-initierede kliniske forsøg som tilsammen har fået 80 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.

 

Kilde: Region Sjælland.

- Det er fantastisk, at vi nu kan sætte gang i RECIPE-forsøget, som jeg er overbevist om, vil komme mange patienter til gavn i fremtiden.

- Over 10.000 danskere får hvert år indopereret en ny hofte. Her er en effektiv smertebehandling utrolig vigtig, for jo bedre den akutte smerte bliver håndteret efter operationen, jo hurtigere kan patienten træne og genoptage daglige gøremål, udtaler Ole Mathiesen i pressemeddelelsen.

Region Sjælland
Læs også
Rapport: Forkerte diagnoser koster over 60 liv hvert år
Region Sjælland
Læs også
Rapport: Forkerte diagnoser koster over 60 liv hvert år

Den effektive smertebehandling skal desuden kunne mindske risikoen for, at patienterne bliver langvarigt afhængige af opioider.

Projektet laves i samarbejde med Ph.D. Daniel Hägi-Pedersen fra Næstved-, Slagelse- og Ringsted sygehuse og Ph.D. Troels H. Lunn fra Bispebjerg Hospital sætte RECIPE forsøget i gang i begyndelsen af 2020.


Nyhedsoverblik