¨

Fyringsrunde på vej i Max Bank

Foto: TV ØST

Max Bank i Næstved vil fyre hver tiende medarbejder.

Der er for mange ansatte i banken i forhold til bankens fremtidige vækstmuligheder.

- Max Bank tilpasser sig ændrede markedsvilkår som følge af finanskrisen og afdæmpningen i samfundsøkonomien med fokus på reduceret risiko, forbedret bundlinje og konsolidering. Max Bank igangsætter derfor initiativer for at forbedre bundlinjen - herunder en reduktion af medarbejderstaben på ca. 10%, skriver banken i sin kvartalsmeddelelse.

Max Bank skiller sig formentligt af med ialt 22 medarbejdere.

3. kvartal 2008 i overskrifter
Resultat for 1.-3. kvartal 2008 på -27,5 mio. kr. efter skat, hvilket er stærkt påvirket af urealiserede negative kursreguleringer på 31,5 mio. kr. og nedskrivninger på 56,5 mio. kr.

Fortsat betydelig likviditetsoverdækning på 124,1% i forhold til lovens krav svarende til ca. 900 mio. kr., hvortil kommer nye trækningsrettigheder på ca. 400 mio. kr., som er en følge af nye lånemuligheder i Nationalbanken.

Fortsat høj solvens på 16,2%, hvor det interne solvensbehov opgjort efter de nye Basel II-regler udgør 8,6%.

Forventningerne til resultatet før kursreguleringer og skat for hele 2008 nedjusteres fra plus 25-30 mio. kr. til minus 35-55 mio. kr. pga. udviklingen i 1.-3. kvartal og risiko for øgede nedskrivninger i 4. kvartal 2008.

For 2009 forventer Max Bank igen et positivt resultat som følge af de igangsatte tiltag.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App