Fyringsrunde på vej i Max Bank

Max Bank i Næstved vil fyre hver tiende medarbejder.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er for mange ansatte i banken i forhold til bankens fremtidige vækstmuligheder.

- Max Bank tilpasser sig ændrede markedsvilkår som følge af finanskrisen og afdæmpningen i samfundsøkonomien med fokus på reduceret risiko, forbedret bundlinje og konsolidering. Max Bank igangsætter derfor initiativer for at forbedre bundlinjen - herunder en reduktion af medarbejderstaben på ca. 10%, skriver banken i sin kvartalsmeddelelse.

Max Bank skiller sig formentligt af med ialt 22 medarbejdere.

3. kvartal 2008 i overskrifter
Resultat for 1.-3. kvartal 2008 på -27,5 mio. kr. efter skat, hvilket er stærkt påvirket af urealiserede negative kursreguleringer på 31,5 mio. kr. og nedskrivninger på 56,5 mio. kr.

Fortsat betydelig likviditetsoverdækning på 124,1% i forhold til lovens krav svarende til ca. 900 mio. kr., hvortil kommer nye trækningsrettigheder på ca. 400 mio. kr., som er en følge af nye lånemuligheder i Nationalbanken.

Fortsat høj solvens på 16,2%, hvor det interne solvensbehov opgjort efter de nye Basel II-regler udgør 8,6%.

Forventningerne til resultatet før kursreguleringer og skat for hele 2008 nedjusteres fra plus 25-30 mio. kr. til minus 35-55 mio. kr. pga. udviklingen i 1.-3. kvartal og risiko for øgede nedskrivninger i 4. kvartal 2008.

For 2009 forventer Max Bank igen et positivt resultat som følge af de igangsatte tiltag.