Først blev lægesekretærerne fyret – nu vil politikere ansætte flere

I 2018 blev 188 lægesekretærer og administrative medarbejdere fyret. Nu vil Socialdemokraterne og SF have mange af dem tilbage igen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Et forslag fra Socialdemokraterne og SF skal over de kommende år føre til ansættelsen af mellem 100 og 140 medarbejdere som lægesekretærer og social- og sundhedsassistenter.

Politikerne fra de to partier henviser til en nylig offentliggjort undersøgelse, som viser, at overlæger i dag bruger fire timer mindre på patienterne om ugen sammenlignet med 2011. Blandt andet som følge af at overlægerne ifølge de adspurgte udfører arbejde, som andre faggrupper med fordel kan udføre:

- Vi oplever lige nu et kæmpe pres på vores medarbejdere i hele sundhedsvæsenet, og vi har rigtig svært ved at rekruttere sygeplejersker, læger og jordemødre nok i øjeblikket, siger Heino Knudsen (S), der er formand for regionsrådet.

- Derfor foreslår vi, at vi ansætter mellem 100 og 140 lægesekretærer og social- og sundhedsassistenter for at aflaste det øvrige personale på vores sygehuse.

quote Det var fuldstændig skørt at afskedige lægesekretærerne, sådan at vi gav større arbejdspres på både læger og sygeplejersker

Tina Boel (SF), medlem af regionsrådet

Således fremgik det af undersøgelsen, at overlæger brugte 27,1 time til patientrelateret arbejde om ugen i 2011. I 2020 var det faldet til 23,1 timer, viser opgørelsen, der bygger på svar fra 2.121 overlæger ud af 6.122 adspurgte.

- Det er et forslag, der handler om at frigøre ressourcer primært for læger og sygeplejersker, forklarer medlem af regionsrådet Tina Boel, gruppeformand for SF i Region Sjælland.

Heino Knudsen
Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Ansættelser efter stor fyringsrunde

Forslaget fra Socialdemokraterne og SF kommer blot tre år efter, at regionsrådspolitikerne besluttede at udstede 118 fyresedler til lægesekretærer og administrative medarbejdere på regionens sygehuse som et led i en stor spareplan – en spareplan som blev præsenteret lidt over et år efter, at regionens nye it-system Sundhedsplatformen blev rullet ud:

- Noget af det, der skete, da vi indførte Sundhedsplatformen var, at vi fik afskediget en del lægesekretærer, og hvis læger og sygeplejersker skal have fokus på kerneopgaven, så bliver vi nødt til at få blandt andet lægesekretærer tilbage, siger Tina Boel (SF) .

- Vores bekymring, da vi indførte sundhedsplatformen, var netop, at lægerne skulle bruge tid på administration og ikke kerneopgaver.

Læs også
Tændte lys for fyrede medarbejdere:
- Det er ikke værdigt
Læs også
Tændte lys for fyrede medarbejdere:
- Det er ikke værdigt

En bekymring, der ifølge SF har vist sig at blive virkelighed:

- Det var fuldstændig skørt at afskedige lægesekretærerne, sådan vi gav større arbejdspres på både læger og sygeplejersker. Det er det, vi kan se i dag, siger Tina Boel.

Tina Boel
Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Siden Sundhedsplatformens indtog er antallet af lægesekretærer blevet reduceret i Region Sjælland. Således er antallet fra 2017 til sidste år faldet fra 1.200 til 1.060, oplyser regionen i dag.

Sundhedsplatformen har et utal af gange fået på puklen for at fjerne læger og sygeplejerskers tid fra arbejdet med patienterne.

- Vi kan se, at lægerne siger, de bruger lidt mindre tid på patienterne, fordi de har mere registreringsarbejde i sundhedsplatformen. Derfor er det helt afgørende, at vi afhjælper det, således vi bruger administrative medarbejdere til administrative opgaver og læger og sygeplejersker til behandlingsopgaver af vores patienter, siger Heino Knudsen.

Jobkandidaterne bliver væk

Socialdemokraten afviser dog pure sin alliancepartners argument om, at fyringerne af lægesekretærerne i 2018 havde noget med Sundhedsplatformens indtog at gøre.

quote I virkeligheden har vi ikke råd til at lade være med det her

Heino Knudsen (S) regionsrådsformand

- I Region Sjælland afskedigede man ikke medarbejdere på grund af indførelsen af Sundhedsplatformen. Vi havde desværre en sparerunde i 2018, fordi økonomien ikke hang sammen i Region Sjælland.

Læs også
Modsat hovedstaden:Region Sjælland vil ikke fyre efter Sundhedsplatformen
Læs også
Modsat hovedstaden:Region Sjælland vil ikke fyre efter Sundhedsplatformen

Forslaget fra Socialdemokratiet og SF vil koste op mod 50 millioner kroner. Dette skal dog ifølge regionsrådsformanden ses i lyset af, at der et stort forbrug af vikarer på sygehusene.

- Det er altid dyrere at bruge en vikar end en fast medarbejder. Derfor er pengene ude i systemet.

- Så i virkeligheden har vi ikke råd til at lade være med det her.

Dertil kommer der midler, som regeringen har afsat til at afhjælpe pukler i sundhedsvæsenet som følge af corona-epidemien og sygeplejerske-strejken.

Men selvom midlerne er der, kan det blive svært at besætte stillingerne.

En rekrutterings-rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for september måned viser således, at der for social- og sundhedsassistenter var 2.100 forgæves rekrutteringer, svarende til halvdelen af de opslåede stillinger, i Region Sjælland.

Grafik: Jens Kjeldsted
Grafik: Jens Kjeldsted

For lægesekretærer var der 40 forgæves rekrutteringer, svarende til 16 procent af de opslåede stillinger, i Region Sjælland.

- Uanset hvilket faggrupper vi kigger på i øjeblikket, er det rigtig svært at rekruttere det nødvendige personale. Vi tror på, de her faggrupper er til at rekruttere for os, siger regionsrådsformanden.

Socialdemokraterne og SF’s forslag forventes præsenteret og forhandlet på næstkommende forretningsudvalgsmøde i Regionsrådet, til hvilket der i øvrigt er valg den 16. november 2021.


Nyhedsoverblik