Færre sabbatår for regionens unge

Med årets tal for optagelsen til de videregående uddannelser bliver en tendens meget klar: De studerende er yngre, når de påbegynder en uddannelse og flere og flere holder mindre end to år fri, inden de starter.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På universiteterne er andelen af optagne, der er under 21 år steget fra 49% i  2003 til 59% i år. I alt er 76% af de optagne blevet studenter inden for de sidste to år. I 2005 var det 70%.

Et af målene med den vejledningsreform, der blev indført i 2004 var at få de unge hurtigere i gang med en uddannelse. Studievalg Sjælland har siden da arbejdet på at få de unge i de gymnasiale uddannelser i regionen til i højere grad at planlægge og sætte sig mål i forhold til tiden efter gymnasiet.

Lotte Kraeutler, der er vejledningsfaglig chef i Studievalg Sjælland ser den tidligere studiestart som udtryk for, at Studievalg har godt fat i de unge fra de gymnasiale uddannelser.

- Tidligere har en del af de nybagte studenter haft en tendens til at holde en meget lang sabbat, fordi de ikke fik sat sig nogle mål for fremtiden” siger hun, der selv tidligere har arbejdet som vejleder i gymnasieskolen.

- Det er blevet en langt mere integreret del af vejledningen, at de unge planlægger såvel sabbat som efterfølgende uddannelse”.

Læs mere om de unges studievalg i 2007:
Økonomi er et hit
Fremgang på sundhedsstudierne
Drenge går efter de korte uddannelser