Færre penge til ældre

Et af forslagene til besparelser på ældreområdet i Ringsted Kommune næste år er, at personlig rengøring i fremtiden skal kunne finde sted på et hvilket som helst tidspunkt mellem klokken 7.00 og 17.00.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

250 borgere under den kommunale hjemmepleje i Ringsted Kommune kan næste år risikere, at den daglige personlige morgenrengøring først sker klokken 17 om eftermiddagen. Andre 800 kan være sikre på, at den kommunale rengøringshjælp næste år kun vil ske hver tredje uge mod hver anden uge i dag. Og endelig er der godt 1350 primært ældre borgere, som helt sikkert kan forvente færre besøg af hjemmesygeplejersken i 2008, skriver DAGBLADET Ringsted.

Hvor galt det går, afhænger i høj grad af et møde mandag i Ringsted Byråds social- og sundhedsudvalg, hvor politikerne tager fat på at omsætte den allerede vedtagne nedskæring af næste års ældrebudget på godt 20 millioner kroner fra tørre tal til blodig handling. Og uanset hvordan politikerne blander kortene, er ét givet: Serviceniveauet på ældreområdet i Ringsted Kommune bliver næste år betydeligt forringet i forhold til i dag.

En del af besparelserne er allerede fastlagt. Således skal der spares godt 3,5 millioner kroner i 2008 på fysisk genoptræning, rengøring hos hjemmeboende og via omlægning af indkøb, vask og frokost. Der skal spares godt syv millioner kroner gennem en stramning af visitationsreglerne - altså omfanget af den hjælp, hjemmeplejen fremover skal have lov til at yde. Og endelig skal forbruget af eksterne vikarer nedbringes med mindst en million kroner.

Hvorvidt de her nævnte besparelser på knap 12 millioner kroner er tilstrækkelige til at imødekomme de vedtagne politiske besparelser i budget 2008 er dog højest usikre. Efter hvad DAGBLADET erfarer, er sparebehovet nærmere 20 end 12 millioner kroner. Seneste melding på byrådsmødet i mandags var således et samlet underskud på ældreområdet i 2007 på mindst 15 millioner kroner. Og det underskud skal dækkes ind i en form for afbetaling i 2008 og nærmest følgende budgetår.