Færre godkendte strande i regionen

To strande i regionen mister det blå flag i år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det Blå Flag tildeles strande og havne, hvor der gøres en ekstra indsats for at beskytte miljøet og højne standarden til fordel for brugerne. Det er brugernes garanti for, at der holdes rent og pænt og der er gode toiletforhold og affaldsspande. Ligeledes sikrer flaget funktionsdygtigt redningsudstyr og at de besøgende informeres om god adfærd ved kysten og til vands.

På landsplan bliver der syv færre blå flag strande. Årsagen til faldet i antallet af strande begrundes med særlige vejrforhold sidste år, som fik konsekvenser for badevandsmålingerne.

- Blå Flag på strande tildeles blandt andet på baggrund af badevandsdata fra sidste år, og den tørre og varme forsommer afløst af mange ekstreme regnskyl i slutningen af sæsonen har haft betydning for badevandsmålingerne for flere strande, siger Blå Flag koordinator Mikal Holt Jensen fra Friluftsrådet

Strande i regionen der får fjernet det blå flag:

  • Stranden ved Lynghusvej, Odsherred
  • Rødbyhavn Strand, Lolland

Til gengæld får Enø Strand i Næstved Kommune sit blå flag tilbage.

Fakta om det blå flag:

Blå Flag kampagnen arbejder for at beskytte og værne om hav- og kystmiljøet. Det sker ved at belønne strande og lystbådehavne, der gør en ekstra indsats for miljøet og for at højne stranden eller havnens standard.

Det Blå Flag kan tildeles til strande eller lystbådehavne, der opfylder en række kriterier for:

  • Miljøindsats og vandkvalitet
  • Miljøinformation
  • Drift, service og faciliteter
  • Sikkerhed
  • Kilde: Friluftsrådet