Ekstra månedsløn på MAN

MAN Diesel går så godt, at de ansatte nu får en ekstra månedsløn i bonus

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De ansatte på MAN Diesel i Holeby kan se frem til nogle gode ekstra penge til sommerferien. De ansatte sco­rer nemlig en bo­nus, der sva­rer til en eks­tra må­neds­løn.

MAN Die­sel Dan­mark, der i alt har 2400 an­sat­te, frem­brag­te i 2006 et over­skud tæt på mil­li­ar­den, skriver Nordjyske Stiftstidende.

- Den eks­tra bo­nus til med­ar­bej­der­ne blev gi­vet på grund af den eks­tra­or­di­næ­re ind­sats, der er ydet, for­tæl­ler Lars Pe­ter Ol­sen, der har an­sva­ret for pro­duk­tion og lo­gis­tik i MAN Die­sel Dan­mark.Og skal man tro ord­re­bo­gen, van­ker der fle­re bo­nus­ser ude i ho­ri­son­ten.

- Mar­ke­det boom­er fort­sat in­den for alle vo­res pro­dukt­ty­per, og sta­tus lige nu er, at vi har tæt på ud­solgt i 2008, og ord­re­bo­gen er fyldt godt op i 2009, si­ger Lars Pe­ter Ol­sen.Af sam­me grund ef­ter­ly­ser han fle­re med­ar­bej­de­re.