Der fødes ikke nok børn: Det gælder alle kommuner i regionen

Hver eneste kommune i Region Sjælland står over for en udfordring. Der fødes simpelthen ikke nok børn til at opretholde befolkningstallet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I gennemsnit skal børn født i 2014, og som er fra TV ØST’s sendeområde, leve i 131 år, hvis de skal opretholde befolkningstallene i kommunerne. Det kan have konsekvenser for erhvervslivet og kommunernes overlevelse.

Det skriver Momentum i en artikel baseret på en analyse foretaget af Kommunernes Landsforening.

Det klart, at nogle kommuner i regionen er bedre stillet end andre. Eksempelvis skal børn født i Ringsted Kommune ”kun” leve 111 år for at bevare befolkningstallet, mens Odsherreds børn må holde ud indtil 154 års alderen.

Borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov (S), finder det ikke overraskende, at tallene ser ud, som de gør.

- Vi er jo landets største sommerhuskommune, og derfor har vi mange seniorer, som flytter i deres sommerhus. Vores gennemsnitsalder bliver dermed højere, og dermed er der selvfølgelig færre børnefødsler pr. 1.000 indbygger, siger borgmesteren til TV ØST.

Modsatrette udviklinger

Når man vurderer, om hvorvidt fødselsraten er holdbar eller ej, så kigger man på den såkaldte reproduktionsrate. Kort fortalt sammenligner man fødselsraten med middellevetiden.

Hvis fødselsraten daler, skal middelevetiden op for at opretholde en rentabel reproduktionsrate.

Mandag kunne TV ØST berette om en udvikling i middellevetiden for 0-årige, der viser, at den gennemsnitlige levealder i regionen ligger på 79 år.

Med afsæt i Lolland blev det tydeliggjort, at mens man generelt ser en stigning i middelevetiden i Danmark, så bliver skellet større mellem by og udkantsdanmark.

Derfor rejses der en problematik ved, at man får lavere middellevetid og lavere fødselsrate i vores region – hvilket sænker reproduktionsraten.

Grundlæggende ser vi en fortsat befolkningsforandring, hvor de unge flytter mod byerne, bliver boende dér og får børn dér, siger professor Bent Greve

Sneboldeffekten

Professor på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, Bent Greve, siger, at konsekvenserne af denne udvikling betyder en gradvis udhuling af mulighederne for at have en bred og varieret offentlig sektor i kommunerne.

- Når der er færre børn, er der ikke brug for så mange til at undervise og passe børn, og det betyder, at det på sigt yderligere udhuler indkomstgrundlaget i de her kommuner, siger Bent Greve til Momentum.

Der til kommer problematikken i forhold til erhvervslivet. For der vil komme et tidspunkt, hvor de ældre borgere skal forlade arbejdsmarkedet, og der vil virksomhederne stå uden arbejdskraft, fordi den er lokeret i storbyerne.

Herefter ruller lavinen. For disse faktorer er en forstærkende effekt, der vil betyde at færre vil finde det attraktivt at bo i de ramte kommuner.

Uddannelsen fjerner de fødedygtige

Tallene er et udtryk for, at personer fra kommunen i den fødedygtige alder fraflytter.

- Grundlæggende ser vi en fortsat befolkningsforandring, hvor de unge flytter mod byerne, bliver boende dér og får børn dér. Derfor ser vi, at de andre kommuner bliver affolket, og det vil de formentlig fortsætte med at gøre, sådan som vi også kender aldersstrukturen i de her kommuner i dag, siger Bent Greve.

Borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov (S), mener dog godt, at de fremadrettet kan fastholde nogle af de unge borgere, som vil uddanne sig.

- Senest har vi lavet aftaler om at holde nogle af erhvervsuddannelserne lægger uddannelsen i Odsherred, så de unge ikke behøver flytte langt væk for at kunne starte en uddannelse, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Vi har de seneste år lavet en række bosætningskampagner, og vi har jo også positiv tilflytning i forhold til befolkningstallet, så det tror jeg nok, vi skal få vendt, siger Thomas Adelskov (S)

Behov for tilflytning

Professoren peger på, at muligheden for at forhindre et fremtidigt kollaps af kommunerne ligger i den kommunale udligning. Det handler ikke kun om at fastholde borgere, men også hvor mange der er villige til at flytte til kommuner uden økonomisk udvikling, hvilket han understreger, er en kæmpe udfordring at få folk til.

- Det er for store kræfter, man kæmper imod. Problemet er grundlæggende, at det godt kan være, at man kan lokke en børnefamilie derud, og at der er job til den ene part. Men hvis der ikke er job til den anden, hvorfor skulle de så ikke blive boende i en storby, hvor begge parter kan få job, og hvor der er masser af kulturelle og skolemæssige muligheder, spørger Bent Greve.

Igen er Thomas Adelskov (S) positiv i sin forventning til at få nye borgere til kommunen.

- Vi har de seneste år lavet en række bosætningskampagner, og vi har jo også positiv tilflytning i forhold til befolkningstallet, så det tror jeg nok, vi skal få vendt, siger han.

- Blandt andet har vi, syntes vi selv, været forholdsvis gode til at få lavet gode netværk, med nogle, der gerne vil lave bofælleskaber og den slags. Derudover har vi en bosætningskampagne, ”Vejen til Odsherred”, som vi også synes giver positive resultater. Nu har vi jo også, for tredje år i træk, oplevet en positiv befolkningstilvækst, slutter borgmesteren af.

 

Se på dette kort, hvor mange børn der fødes i din kommune - og hvor gamle de skal blive for at holde kommunen i gang.

 


Nyhedsoverblik