Børn og ældre rammes af sparekrav

Skoler, børneinstitutioner og ældreplejen står alle for skud i ny spareplan på Stevns.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Budgetoverskridelser i Stevns Kommune søges afværget ved hurtige sparetiltag på de to tunge områder børn og ældre, skriver DAGBLADET Køge.

Hverken skoler, børneinstitutioner eller ældreplejens serviceområder som genoptræning, tandpleje og pasning af døende i eget hjem går fri af de akutte besparelser på cirka 11 mio. kroner som politikerne i Stevns Kommune finder nødvendige, fordi der allerede er konstateret overskridelser på dette års budget på de to tunge poster anbringelse af børn og unge samt tilbud til voksne med særlige behov.

Inden for de sidste par døgn har de to berørte udvalg, Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af oplæg fra de respektive forvaltninger peget på en række mulige rammebesparelser.

For Børneudvalgets vedkommende drejer det sig om cirka seks millioner og for Social & Sundhed fem millioner. Besparelserne her og nu er nødvendige, hvis man vil undgå den »strafporto« regeringen har udmeldt. Den hedder krone-til-krone og betyder, at en overskridelse af indeværende års budget på f.eks. de 10,5 mio. kroner vil betyde, at der trækkes et tilsvarende beløb i de penge kommunen får fra staten næste år, altså bliver en overskridelse på 10,5 million til 21 millioner.

- Det vil være en helt uoverskuelig situation, da det betyder, at vi skal finde langt større besparelser i budget 2009 end de cirka tre procent, vi har pålagt de to udvalg at finde i år, siger borgmester Poul Arne Nielsen (V).