Besparelser for Vordingborg Kommune vedtaget

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune besluttede torsdag aften at vedtage omkring 50 konkrete besparelser. De skal hjælpe kommunen til at skabe balance i budgetterne de næste fem år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune behandlede torsdag aften det sparekatalog, som direktionen siden maj måned har arbejdet på at udarbejde.

Sparekataloget indeholdt således en "brutto-liste" med forslag til besparelser svarende til fem procent af kommunens samlede serviceudgifter. De endelige konkrete besparelser blev besluttet af flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokraterne, Radikale, SF og Konservative, skriver borgmester Henrik Holmer (Soc.dem.) i en pressemeddelelse.

- Vi har desværre måttet konstatere, at vi har haft merudgifter på blandt andet overførelsesindkomstområdet på 27 millioner kroner samt væsentlige merudgifter på det sociale område. En stor del af disse merudgifter er lovbundne udgifter, det vil sige udgifter som staten pålægger os at betale til fx kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, anbringelser af børn uden for hjemme. Alt i alt har dette givet os en budgetmæssig udfordring på knap 60 millioner kroner, skriver Henrik Holmer og fortsætter:

- De penge bliver vi nødt til at finde andre steder i budgettet. Personligt har jeg det selvfølgelig ikke godt med at skulle spare på hverken børn, ældre eller andre af vores daglige kerneopgaver for borgerne. Det er jo som at vælge mellem pest eller kolera, når vi skal udpege mulige besparelser. Men hvis vi ikke selv gør det nu, så bliver vi på et tidspunkt pålagt det af Indenrigsministeriet. Og så er det altså bedre, at vi selv bestemmer, hvilken retning vi skal vælge.

Blandt de besparelser som blev vedtaget for perioden 2009-2013 kan nævnes:

  • Harmonisering og tilpasning af aktiviteterne på området for beskyttet beskæftigelse og boligændringer. Aktiviteterne skal tilpasses det faktiske antal brugere. Der skal være forskellige tilbud og decentralt placerede aktiviteter. Tilbuddene på Rødeled og Gartneriet fastholdes. De konkrete årlige besparelser på 5,2 mio. kroner udmøntes på socialudvalgets møde i august og træder i kraft fra 2010.
  • Ansættelse af en ekstra medarbejder til at foretage revalideringsundersøgelser. Hermed forventes en besparelse på køb af eksterne revalideringsundersøgelser i 2009 på 400.000 kroner og herefter en årlig besparelse på 1,2 mio. kroner.
  • Sammenlægning af tre driftsområder inden for det tekniske område, som forventes at give en årlig besparelse på 2 mio. kroner fra 2010.
  • Muligheden for at privatisere veje med færre end fem ejendomme og uden gennemkørende trafik undersøges og forventes at kunne give 1,1 mio. kroner i årlig besparelse fra 2010.
  • Der arbejdes med muligheden for at oprette lokale børnecentre. Dette forventes at kunne give årlige besparelser på 5 mio. kroner.
  • Ændring af morgen-åbningstider i de børnehaver og SFO'er, hvor tidlig morgenåbning udnyttes i begrænset omfang. Dette forventes fra 2010 at give en årlig besparelse på 1 mio. kroner.

Ved samme lejlighed besluttede en enig kommunalbestyrelse at ophæve anlægsstoppet i kommunen med øjeblikkelig virkning.

De vedtagne besparelser træder i kraft med øjeblikkelig virkning og er for 2009 på i alt 4,5 millioner kroner og herefter på cirka 25 millioner kroner om året i perioden 2010-2013.