¨

113 kræftpatienter fik for sen behandling: Manglende journalføring indberettet til styrelse

Kræftpatienter fra Region Sjælland har fået udskudt deres behandling, og årsagen var ikke noteret i journalen, som man skal. Foto: Colourbox

Region Sjælland har indberettet 113 kræftforløb med mangelfuld journalføring til Sundhedsstyrelsen.

Kræftpatienter fra Region Sjælland har fået udskudt deres behandling, og årsagen var ikke noteret i journalen, som man skal.

Det er tilfældet i 113 kræftforløb i 2017 og 2018, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen beklager overfor patienterne, at den maksimale ventetid ikke har været overholdt, og at årsagen ikke er blevet dokumenteret i de 113 journaler:

For kræftpatienter er det særlig vigtigt med hurtig behandling, og der må ikke være den mindste tvivl om de aftaler, vi laver med patienten undervejs, når der er gode grunde til at vente

Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland

-  For kræftpatienter er det særlig vigtigt med hurtig behandling, og der må ikke være den mindste tvivl om de aftaler, vi laver med patienten undervejs, når der er gode grunde til at vente. Derfor er det helt afgørende, at vi overholder dokumentationskravene og får skrevet alt ind. Det her er slet ikke godt nok, siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen.

I samme periode blev der i alt behandlet 3.889 kræftpatienter i Region Sjælland. I cirka tre procent af forløbene var bekendtgørelsen for maksimale ventetider således ikke overholdt. Størstedelen af indberetningerne handler om ventetider på operationer for brystkræft. Det viser en intern undersøgelse, som Region Sjælland har foretaget.

Region Sjælland har kontaktet alle 113 patienter, og deres forløb er blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen. Indberetningerne handler om ventetider og ikke om kvaliteten af den behandling, kræftpatienterne har fået, understreger Leif Panduro Jensen.

Der manglede speciallæger til at operere

Det var en stikprøve fra Rigsrevisionen, der hen over sommeren førte Region Sjælland på sporet af den mangelfulde journalføring.

Rigsrevisionen har undersøgt kræftforløb fra hele landet, heraf 66 fra Region Sjælland. I cirka 30 procent af patientforløbene fra Region Sjællands stikprøve var bekendtgørelsen om maksimale ventetider ikke overholdt, fordi ventetiden var overskredet uden dokumentation for årsagen.

- Det høje tal kom bag på os, så vi gik straks i gang med at undersøge alle journaler for kræftpatienter i 2017 og 2018, hvor de maksimale ventetider var overskredet. Desværre fandt vi yderligere 113 tilfælde, hvor årsagen til overskridelsen ikke var dokumenteret, siger vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, Beth Lilja.

Vores undersøgelse viser også, at det især er Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, der har lavet mangelfuld journalføring for kræftpatienterne

Beth Lilja, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital

Vicedirektør Beth Lilja forklarer, at Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling har været særligt udfordret, fordi afdelingen har manglet speciallæger til at operere. Der er nu ansat flere brystkirurger på afdelingen, og der er kommet mere opmærksomhed på hvert enkelt patientforløb.

- Vores undersøgelse viser også, at det især er Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, der har lavet mangelfuld journalføring for kræftpatienterne. Det skyldes en blanding af travlhed og uopmærksomhed i forhold til rutiner med journalføringen. Begge dele har vi allerede fulgt op på, siger vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, Beth Lilja.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App