¨
PERSONPROFIL

Ursula Beate Dieterich-Pedersen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø
Valgt ved Regionsrådsvalget i Sjælland

Født 26. juni 1966 i Schwäbisch Hall, Tyskland Gift 3 børn

Ø

Ursula Dieterich-Pedersen (EL) er regionsrådsmedlem i Region Sjælland. Hun er næstformand for Udvalget for Social og psykiatri samt medlem af Udvalget for sundhed for alle.

Ursula Dieterich-Pedersen har været regionsrådskandidat siden 2009, og ved valget i 2013 blev hun valgt til Region Sjælland. I sit politiske liv har hun bl.a. beskæftiget sig med miljø- og erhvervspolitik.

Ursula Dieterich-Pedersen er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men hun har siden bl.a. efteruddannet sig som voksenunderviser og er blevet kandidat i pædagogisk antropologi. Hun arbejder til daglig som uddannelseskonsulent i Region Sjælland, og hun har tidligere bl.a. været sygeplejerske og vicedistriktschef.

Privat er Ursula Dieterich-Pedersen bosat i Sorø på Sjælland. Hun er gift, og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 34 Enhedslisten in total 751
KV 2013 Personlige stemmer 83 Enhedslisten in total 959

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

• Sammenhæng og forebyggelse:
Sundhed er ingen vare. Regionen skal ikke sælge operationer og undersøgelser på samlebånd til patienter. Regionens behandlinger er et led i en samlet plan. Vores medarbejdere er faktisk rigtig dygtige til at lægge den. Bare de får muligheden!
• Sundhed for alle:
Hvad der ikke er svært skal gøres nært. Ingen skal rejse flere timer, for at tale med en læge i 10 minutter, eller få taget en blodprøve. Vi vil opbygge lokale sundhedhuse i alle kommuner. Og vi vil udvikle gode måder at patient og læge mødes over video.
• Danmarks bedste arbejdsplads:
Medarbejderne i Regionen vil gerne deres fag. De er engagerede i deres arbejde. Og de har ofte de bedste ideer til forbedringer. Vi vil spørge medarbejderne hvad der får deres faglighed til at udfolde sig. Og hvad der får deres arbejds- og privatliv til at gå op i en højere enhed. Og så vil vi sætte det i værk!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste medarbejdere er faktisk rigtig dygtige til deres arbejde - også til de demente. Det er mere vigtigt at putte penge i driften - det vil sige at give medarbejderne tid til at gøre det godt. Man kan ikke skynde på en dement!

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan godt være, at vi ikke udnytter flygtningenes ressourcer - men de er der! Jeg tænker, at vi skal være meget mere opfindsomme i integreringen, så viser det sig, hvordan de kan bidrage.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke konkurrence der gør ældreplejen bedre. Men udvikling og erfaring. Der skal ikke bruges flere administratative ressourcer på at udregne tilbud og udbud og og og - men ressourcer til at pleje de ældre!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det fører mange følgeudgifter i andre områder med sig, at vi er for langsomme i genoptræningen. Der er meget funktion der kan gå tabt, for hver dag man kommer for sent i gang. Det er en af de svære øvelser i forhold til silotænkning mellem vores områder. Men det er sund fornuft at forebygge fx. Arbejdsløshed eller brug for hjemmehjælp ved at genoptræne i tide.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mere vigtigt at bo i'et velfungerende samfund, end at den enkelte har flere penge mellem hænderne. Hvis der er noget vi virkelig vil som kommune og har borgerne bag os - så er det jo kun ganske lidt det koster den enkelte i skat at få tingene gjort.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med sikre skoleveje. Så de skal prioriteres frem for huller i vejene der forstyrrer bilismen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en fin ide med iværksættere og tiltrækning af dem . Men ikke for en hver pris. Der skal være en klar plan på, hvor disse virksomheder skal være i forhold til den infrastruktur vi har og på hvilken måde virksomhederne kan arbejde sammen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Huse er ikke dyre hos i forvejen - så det er ikke nødvendigt.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1189 Enhedslisten in total 26041
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1435 Enhedslisten in total 34639

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

• Sammenhæng og forebyggelse:
Sundhed er ingen vare. Regionen skal ikke sælge operationer og undersøgelser på samlebånd til patienter. Regionens behandlinger er et led i en samlet plan. Vores medarbejdere er faktisk rigtig dygtige til at lægge den. Bare de får muligheden!
• Sundhed for alle:
Hvad der ikke er svært skal gøres nært. Ingen skal rejse flere timer, for at tale med en læge i 10 minutter, eller få taget en blodprøve. Vi vil opbygge lokale sundhedhuse i alle kommuner. Og vi vil udvikle gode måder at patient og læge mødes over video.
• Danmarks bedste arbejdsplads:
Medarbejderne i Regionen vil gerne deres fag. De er engagerede i deres arbejde. Og de har ofte de bedste ideer til forbedringer. Vi vil spørge medarbejderne hvad der får deres faglighed til at udfolde sig. Og hvad der får deres arbejds- og privatliv til at gå op i en højere enhed. Og så vil vi sætte det i værk!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Regionrådsmedlem Region Sjælland, Enhedslisten

2018 - nu

Næstformand for Udvalget for Social og psykiatri Region Sjælland, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Sundhed for alle Region Sjælland, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur Region Sjælland, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse​ Region Sjælland, Enhedslisten

Uddannelse

Kandidat
Efteruddannelse
Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

2011 - 2017

Uddannelseskonsulent Region Sjælland
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Regionrådsmedlem Region Sjælland, Enhedslisten

2018 - nu

Næstformand for Udvalget for Social og psykiatri Region Sjælland, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Sundhed for alle Region Sjælland, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur Region Sjælland, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse​ Region Sjælland, Enhedslisten

Uddannelse

Kandidat
Efteruddannelse
Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

2011 - 2017

Uddannelseskonsulent Region Sjælland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik