¨
PERSONPROFIL

Preben Lund

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 6. januar 1953 i Sorø Gift 2 børn

A

Preben Lund (S) er byrådsmedlem i Sorø Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Han er i den igangværende periode medlem af Social og Sundhedsudvalget. Preben Lund har været valgt i Sorø siden 2009.

Preben Lund er i dag efterlønsmodtager, men han har i mange år været beskæftiget i fagbevægelsen. Han er kontoruddannet, og han har bl.a. arbejdet som sekretariatsleder i fagforbundet HK.

Privat er Preben Lund bosiddende i Sorø. Han er gift og far til to.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 225 Socialdemokratiet in total 4920
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 127 Socialdemokratiet in total 4838

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har erfaring med politik og ved også hvor skoen trykker. Børnene, vi skal give dem en god start i livet, det betaler sig. Sundhed og aktivitet, det er plus ord, og giver et langt sundt liv.
Vi skal have en ældrepleje som tager hånd om de ældre så alle oplever at det er trygt at blive ældre.
Vi skal også samarbejde om tingene i Byrådet og få flere brede løsninger. det er godt for Sorø og Sorøs borgere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad er dygtighed. Fx. Lægger jeg selv meget vægt på samarbejdsevner. Det skal en borgmester være i besiddelse af.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kompetencerne skal matche opgaverne

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejen skal føres vest om.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være nemmere at ansøge og med større selvbestemmelse.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et passende udbud af tilbud.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ift. tilvalgsydelser er jeg enig.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et passende niveau.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Social og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Efterlønsmodtager
Sekretariatsleder HK Forbundet
A

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Social og Sundhedsudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Efterlønsmodtager
Sekretariatsleder HK Forbundet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik