¨
PERSONPROFIL

Kurt Løvlund Pedersen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 13. august 1956 Gift 3 børn

B

Kurt Løvlund Pedersen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Kurt Løvlund Pedersen blev ikke valgt ind.

Han har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2005. Kurt Løvlund Pedersen er formand for Radikale Venstres lokalafdeling i Sorø.

Kurt Løvlund Pedersen er uddannet fra Danmarks Tekniske Universitet. Han arbejder til daglig som salgschef for industrileverandøren Chemex Products. Privat er han far og bosat i Assentorp.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 41 Radikale Venstre in total 474
KV 2013 Personlige stemmer 67 Radikale Venstre in total 565

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg er social liberal ind til det inderste.
Vi skal have en solid økonomi så vi kan tage vare på de svageste i samfundet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste 4 år har været "bogholderår", nu må vi frem med visionerne

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg mener ikke alternativet for løsningen er seriøst undersøgt

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal binde kommunen sammen med bedre offentlig transport, vi har de veje vi har behov for og de skal vedligeholdes

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke nok til området

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver vel en selv financierende løsning, hvis der kan anvendes mindre hjælp efter genoptræning

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg ikke, de arbejdsløse bliver "jagtet" fra central side

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke pt men på lang sigt

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De unge skal hjælpes med et arbejde eller uddannelse hvis de har behov.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke alt er kolde økonomiske regneark. Uden et blomsterne kultur og foreningsliv bliver vi ikke udfordrede

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved ikke hvor mange social udsatte områder vi har

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen kan de frivillige gøre en stor indsats. Det gør foreningslivet

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej alle skal have minimum samme ydelser som basis, men kan den ældre tilkæbe ydelser er det OK

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have hjælp, men de sindsliddende har været glemt. Det er også vigtigt at inddrage frivillige

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal skatten lettes skal det være for arbejdsindkomster

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Lokal formand

Tillidsposter

Formand Radikale Venstre, Sorø

Uddannelse

salgs chef DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

Salgsleder Chemex Products Aps
B

Politiske hverv

Lokal formand

Tillidsposter

Formand Radikale Venstre, Sorø

Uddannelse

salgs chef DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

Salgsleder Chemex Products Aps

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik