¨
PERSONPROFIL

Kristian Egebæk Mortensen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 2. januar 1976 i Skælskør Single 3 børn

C

Kristian Egebæk Mortensen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Kristian Egebæk Mortensen blev ikke valgt ind.

Han var opstillet for partiet i kommunen ved kommunalvalget i 2013 og til folketingsvalget i 2011.

Kristian Egebæk Mortensen er uddannet pædagog fra Slagelse Pædagogseminarium. Siden 2013 har han arbejdet som pædagogisk leder i institutionen Hyllebjerget i Lejre Kommune. Han er desuden aktiv i foreningslivet som formand for Ung Sorø og medlem af bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland (Lokale Aktions Grupper)

Privat er Kristian Egebæk Mortensen far til tre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 46 Det Konservative Folkeparti in total 4059
KV 2013 Personlige stemmer 79 Det Konservative Folkeparti in total 3315

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Det er bevist gang på gang, at tidlig indsats er billigere og bedre, derfor skal Sorø have fokus på 0-6 års området, og sikre en ordentlig normering og pædagogisk faglig indsats. Vi ved hvad der virker, og vil skal turde bruge den viden.
Jeg er har erfaringen inden for dagtilbudsområdet, og ved derfor hvilke konsekvenser politiske tiltag desværre nogle gange har. Jeg vil have tilliden og ledelsen tilbage til personalet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet en hel anden stemning i Sorø, der er mere udviklende og positiv ånd.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette gør Sorø jo forvejen, det er rigtig vigtigt at fastholde den kurs der lagt, fordi vi ved der bliver flere ældre i Sorø og derfor skal vi tænke langsigtet.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener faktisk den plan der ligger nu er den bedste. Det har aldrig været meningen at en omfartsvej skulle fjerne alt trafik, men den skal aflaste.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en fornuft balance i gode veje og en god kollektiv trafik, der er ingen tvivl om, at der er en stor opgave i at binde kommunen sammen, samt sikre en fastholdes af toget.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

så længe der er et miljøhensyn der giver mening.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke vi oplever store problemer, men at vi i sær i Dianalund har løftet en opgave, hvor det må være andre kommuner der løfter næste gang. Placering af asylcentre er ikke noget kommunen har indflydelse på.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

tror at konkurrence er med til at skærpe alle aktørers fokus på at levere en god indsats, Det handler om hvad vi for ud af pengene, mere om det er kommunalt eller privat.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har faktisk en klassekvotient på 20,9 så den er faktisk lavere end det selv Enhedslisten ønsker.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Heldigvis har Gert Jørgensens fire fået strammet op her.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke ske nu, men på sigt mener jeg det altid er et mål, at se om man ikke kan give en god service og samtidigt lade borgerne beholde lidt flere, af deres egne penge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal være balance i tingene og det betyder at vi tænker ind hvad er bedst for helheden, og nogle gange vil der være områder der for mere og for at bidrage året efter til andre områder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får rigtig meget for pengene i Sorø og vores SSP der er i samme organisation som ung Sorø er rigtig gode til at lave opsøgende og præventivt arbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ikke nødvendigvis penge, men vi kunne må skabe kontakter og stille områder til rådighed form, at private initiativer giver liv og kulturelle oplevelser.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigst at vi har en kommunen der sagsbehandle tilladelser hurtigt og effektivt, og være en god sparringspartner til virksomheder, så tror jeg faktisk mange virksomheder kommer af sig selv.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Ung Sorø
Bestyrelsesmedlem LAG Midt-Nordvestsjælland

Uddannelse

Professionsbachelor Pædagog, Slagelse Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2013 - nu

Pædagogisk leder Hyllebjerget, Lejre Kommune
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Ung Sorø
Bestyrelsesmedlem LAG Midt-Nordvestsjælland

Uddannelse

Professionsbachelor Pædagog, Slagelse Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2013 - nu

Pædagogisk leder Hyllebjerget, Lejre Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik