¨
PERSONPROFIL

Jakob Ellemann-Jensen

Venstre

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 25. september 1973 i Hørsholm 2 børn Bor i Rudersdal Kommune

V

Mærkesager

  • Økonomi
  • Miljø og klima

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Patienterne er vigtigst. Ikke hvorvidt den der leverer behandlingen er privat eller offentlig. Et privat alternativ til stærke offentlige tilbud giver patienten flere valgmuligheder, og det er entydigt godt.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være mere brugerbetaling i sundhedssektoren. Det vil til gengæld være fint at se på, om fordelingen af offentlig betaling hhv. brugerbetaling er rimelig. Et par eksempler: Ondt i maven: fællesskabet betaler. Ondt i ryggen: den enkelte betaler. Nye briller: den enkelte. Nyt høreapperat: det offentlige. Brækket kæbe efter fald: det offentlige. Knuste tænder efter fald: den enkelte. Skal det nødvendigvis være den fordeling?

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For høj ulighed er skidt. Men lighed i sig selv kan ikke være et mål, da det kan indebære lavere beskæftigelse og højere sociale ydelser.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi prøvet. Det lyder nemt. Det er det ikke!

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe væksten i den private sektor er større, er der ikke noget til hinder for, at man kan have en vækst også i den offentlige sektor, så man kan følge den demografiske udvikling.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden have øje for vores konkurrenceevne, for pengene skal altså tjenes, førend at de kan bruges. En del af dette handler om afgifter og andre byrder. Sådanne byrder skal minimeres, så det bedre kan betale sig at fastholde virksomheder og dermed arbejdspladser i Danmark.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen afgift på elbiler, der koster under 400.000 kr. Det skal vi holde fast i.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beskytte vores drikkevand. Samtidig skal vi sikre, at de landmænd, som bliver påvirket af et forbud modtager erstatning for det tab, de påføres. Derfor har jeg lavet en aftale med en bred kreds af Folketingets partier om, at der ikke må sprøjtes indenfor de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder - og at de berørte landmænd kompenseres.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Formand Folketinget, Venstre

2018 - 2019

Miljø- og fødevareminister Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Medlem af Færøudvalget Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Næstformand for Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Venstre

2011 - 2018

Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2018

Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2018

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre

2010 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

Tillidsposter

Medlem Forretningsudvalget for Europabevægelsen
Bestyrelsesmedlem Atlantsammenslutningen
Medlem Skatterådet
Medlem Rådet for Menneskerettigheder

Uddannelse

2000 - 2002

Cand.merc.jur Handelshøjskolen i København

1996 - 1999

Ha.jur. Handelshøjskolen i København

1994 - 1994

Grundkursus til officer af reserven Hærens Kampskole

1993 - 1993

Sergent i Hæren Sergentskolen i Sønderborg

1989 - 1992

Matematisk student N. Zahles Gymnasieskole

Erhvervserfaring

2007 - 2011

Koncernjurist GN Store Nord A/S

2005 - 2007

Afdelingschef IBM Danmark A/S

2002 - 2005

Jurist IBM Danmark A/S

2000 - 2002

Juridisk rådgiver PwC Consulting A/S

1999 - 2000

Kaptajn Den danske Bataljon i Bosnien-Hercegovina

1996 - 1999

Premierløjtnant af reserven Den internationale Brigade

1994 - 1996

Løjtnant Sjællandske Livregiment

1992 - 1994

Værnepligtig menig og sergent Den Kongelige Livgarde
V

Politiske hverv

2019 - nu

Formand Folketinget, Venstre

2018 - 2019

Miljø- og fødevareminister Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Medlem af Færøudvalget Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre

2015 - 2018

Næstformand for Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Venstre

2011 - 2018

Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2018

Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2018

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre

2010 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

Tillidsposter

Medlem Forretningsudvalget for Europabevægelsen
Bestyrelsesmedlem Atlantsammenslutningen
Medlem Skatterådet
Medlem Rådet for Menneskerettigheder

Uddannelse

2000 - 2002

Cand.merc.jur Handelshøjskolen i København

1996 - 1999

Ha.jur. Handelshøjskolen i København

1994 - 1994

Grundkursus til officer af reserven Hærens Kampskole

1993 - 1993

Sergent i Hæren Sergentskolen i Sønderborg

1989 - 1992

Matematisk student N. Zahles Gymnasieskole

Erhvervserfaring

2007 - 2011

Koncernjurist GN Store Nord A/S

2005 - 2007

Afdelingschef IBM Danmark A/S

2002 - 2005

Jurist IBM Danmark A/S

2000 - 2002

Juridisk rådgiver PwC Consulting A/S

1999 - 2000

Kaptajn Den danske Bataljon i Bosnien-Hercegovina

1996 - 1999

Premierløjtnant af reserven Den internationale Brigade

1994 - 1996

Løjtnant Sjællandske Livregiment

1992 - 1994

Værnepligtig menig og sergent Den Kongelige Livgarde

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik