¨
PERSONPROFIL

Henrik Nørgaard

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 17. april 1946 i Slagelse Gift

B

Henrik Nørgaard var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Sorø kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Sjælland. Henrik Nørgaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har været opstillet for partiet i kommunen flere gange, således ved valget i 2013. Henrik Nørgaard er næstformand for Ringstedkredsens Radikale Venstre og medlem af forretningsudvalget for Radikale Venstre i Region Sjælland.

Henrik Nørgaard er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Han arbejder til daglig som selvstændig konsulent, og han har tidligere bl.a været international direktør for DSB og administrerende direktør for Vestsjællands Lokalbaner og Regionstog A/S. Privat er Henrik Nørgaard gift og bosat i Dianalund.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 18 Radikale Venstre in total 474
KV 2013 Personlige stemmer 18 Radikale Venstre in total 565

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Region Sjælland:
Styrket Regional Udvikling - infrastruktur og kollektiv trafik
Sundhedsplatformen implementeres uden slinger
Væk med 2 % produktivitetskravet
Sorø Kommune:
Infrastruktur og kollektiv trafik
Sæt Folkeskolen fri - og flere ressourcer
Naturbeskyttelse, miljø og klima

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En nødvendighed - demografien kræver det.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fundamental fejl at vælge den østlige løsning, som kun løser problemerne halvvejs for Tersløse. Østlige løsning strider herudover mod Kommuneplanen (Kulturmiljø Kammergavevej). Der bør i stedet arbejdes videre med løsning syd/vest om Tersløse.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For så vidt angår den kollektive trafik ligger vi dog i l læ af, at Staten finansierer togtrafikken på hovedstrækningen og Region Sjælland trafikken på Tølløsebanen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt og på vej. Nuværende sorteringssystem er helt utilstrækkeligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et passende niveau - tror jeg.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fedteriet på dette område er vel udtalt - også i Sorø.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke grundlag for at foreslå ændringer.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forkert opstillet udsagn. Selvfølgelig udgør tilstedeværelse af flygtninge en opgave, der godt kan udvikle sig til et problem, hvis opgaven ikke håndteres rigtigt. I Sorø er det dog mere en teoretisk hvis man er i det humør. Flygtninge kan dog først på sigt problemstilling, som man kan slå hinanden til blods med,betragtes som en ressource for lokalsamfundet, men vi har også i Sorø en forpligtelse til at medvirke til løsningen af en national opgave på området.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forudsat at kommunen evner at udbyde supplementsydelser professionelt, og at markedet for private leverandører øvrigt modnes.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad er det for sundhedsområder, det i givet fald kan gå ud over?

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis det generelt er for højt. Det er jeg ikke helt present på. Muligvis en parameter i den konkurrence med Privatskolen, som kommuneskolerne er godt på vej til at tabe.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi nok til fælles med mange andre kommuner.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke relevant at overveje.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at byudviklingsplanerne for de nordlige byer i høj grad har imødekommet behovet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nok ikke de største problemer her.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opdateret - og realistisk - cykelstiplan skal udarbejdes og implementeres på målrettet vis.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et rigidt stillet spørgsmål! Hvorfor opstillet som hinandens modsætninger?

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres dog allerede ganske meget. Vi står ikke dårligt.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke særlig relevant i denne kommune.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror faktisk, at kommunen gør, hvad den skal på dette område.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det synes jeg er rimeligt. "De bredeste skuldre bør bære de tungeste byrder". I overensstemmelse med en almindelig solidaritetsbetragtning.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er det en relevant problemstilling i Sorø?

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, vi har et fornuftigt niveau.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sorø Kommune står vel allerede som passende erhvervsvenlig. Så erhvervsvenlig, at en genindførelse af dækningsafgiften kan overvejes (giver penge i kassen).

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan ikke betragtes isoleret. Skal indgå i en samlet landsdækkende nyordning af ejendomsbeskatningen.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 156 Radikale Venstre in total 18941

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Region Sjælland:
Styrket Regional Udvikling - infrastruktur og kollektiv trafik
Sundhedsplatformen implementeres uden slinger
Væk med 2 % produktivitetskravet
Sorø Kommune:
Infrastruktur og kollektiv trafik
Sæt Folkeskolen fri - og flere ressourcer
Naturbeskyttelse, miljø og klima

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Besparelser" er et relativt begreb. Der vil på ingen måde kunne spares i absolutte kroner, men fortsat kunne effektiviseres på intelligent vis.

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal holdes et vågent øje med passagertalsudviklingen, så der ikke kastes mange penge ud på meget tynde ruter.

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skyldes nok i væsentlig grad, at normativerne ikke kan fyldes ud på kvalificeret vis.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling kan være nyttig. Men hele området skal nybearbejdes. Og mere brugerbetaling skal i hvert ikke argumenteres med finansiering af flere dyre behandlinger inden for det offentlige sundhedssystem.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Det er kun berøringsangst , der forhindrer det.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forstår ikke, at det er spørgsmål om penge alene. Der skal spilles på flere tangenter for at gøre opgaven attraktiv.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intelligent og struktureret samarbejde er fint.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det rigtige valg. Små sygehuse uden specialer eller akutfunktioner er en saga blot.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan absolut give gode løsninger, især i forhold til de nye store sygehuse.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nugældende afbalancering er OK.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen skal ikke trappes op. Oprensningen må gå sin gang inden for de nuværende økonomiske rammer.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke blot flere penge, men klogere anvendelse af midlerne. Og så skal det ske i synergi med stat og kommuner.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan regionerne gøre en indsats her, vil det være fint.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan man ikke sige, men naturligvis vil en nedlæggelse af regionerne ikke kunne ske uden en ny kommunalreform, der også omfatter stillingtagen til opgaveoverflytninger til Staten.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mangler forudsætninger for at svare.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet ophæves formelt i 2018, men er i praksis allerede borfaldet. Godt det samme. En rigid og uintelligent effektiviseringsmetode.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

OK, hvis der kan peges på relevante områder, hvor der kan opnås resultater uden at gøre hele befolkningen til hypokondere.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer er et nyttigt supplement.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er byerne, der skal hjælpe Region Sjælland på omgangshøjde med det øvrige land.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bør begrænses mest muligt. Det er slemt nok allerede.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tæt opfølgning og selektiv prioritering.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er, om dette er en opgave, der påhviler regionerne, og om de har mulighed for at løse den.

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Næstformand Ringstedkredsens Radikale Venstre

Uddannelse

1964 - 1969

Kandidat Civilingeniør, DTU

Erhvervserfaring

Indehaver HN Consulting
B

Tillidsposter

Næstformand Ringstedkredsens Radikale Venstre

Uddannelse

1964 - 1969

Kandidat Civilingeniør, DTU

Erhvervserfaring

Indehaver HN Consulting

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik