¨
PERSONPROFIL

Henrik Kjølby

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Sorø
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 23. december 1963 i Glostrup Single

O

Henrik Kjølby var regionsrådskandidat i Region Sjælland for Dansk Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Han var også kandidat for Dansk Folkeparti til Sorø byråd ved kommunalvalget 2017. Han blev ikke valgt ind i regionsrådet, men blev valgt ind i Sorø byråd.

Henrik Kjølby (DF) er medlem af byrådet i Sorø Kommune, hvor han er valgt for Dansk Folkeparti (DF). Han er medlem af kommunens Teknik og Miljøudvalg. Henrik Kjølby har været valgt i Sorø siden valget i 2013.

Henrik Kjølby er uddannet maler og socialpædagog. Han arbejder til daglig som socialpædagogisk konsulent. Privat er han bosat i Nyrup.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 59 Dansk Folkeparti in total 1849
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 37 Dansk Folkeparti in total 2163

Mærkesager

  • Ældre
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

De kender mig som en flittig, arbejdsom og en ærlig person.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gert Jørgensen har udvist en stor forståelse for at vi i Dansk Folkeparti også ville føre en økonomisk ansvarlig politik i Sorø Kommune .

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 162 Dansk Folkeparti in total 64745

Mærkesager

  • Ældre
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

De kender mig som en flittig, arbejdsom og en ærlig person.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Næstformand, Teknik- og Miljøudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Maler
Socialpædagog

Erhvervserfaring

Socialpædagogisk konsulent Nyrup
O

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Næstformand, Teknik- og Miljøudvalget Sorø Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Maler
Socialpædagog

Erhvervserfaring

Socialpædagogisk konsulent Nyrup

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik